× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[Infographic] รวมคำแนะนำเกี่ยวกับกัญชา จากโรงพยาบาล-สถาบันต่างๆ

[Infographic] รวมคำแนะนำเกี่ยวกับกัญชา จากโรงพยาบาล-สถาบันต่างๆ - HealthServ

กัญชาปลดล็อกแล้ว กระตุ้นความสนใจให้ประชาชนและมีการใช้กันวงกว้างมากขึ้น โรงพยาบาล สถาบันการแพทย์ สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยพื้นฐานที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อกัญชา การใช้ คำแนะนำ ข้อควรระวัง เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงอันตรายกับกลุ่มคนที่ไม่พร้อม ไม่เหมาะสม และเปราะบางต่อการใช้กัญชา และอาจมีผลเสียตามมา

 

สายด่วน 1667 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Link

กรมสุขภาพจิต ส่งเสริมความเข้าใจพร้อมห่วงใยประชาชนในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธี เดินหน้าเปิดสายด่วน 1667 ให้คำปรึกษาในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ไม่เสพติด ไม่เจ็บป่วยทางจิต

3 กลุ่มบุคคลเสี่ยงอันตราย ต่อการบริโภคกัญชากัญชง Link

การบริโภคกัญชาและกัญชง 3 กลุ่มบุคคลเสี่ยงอันตรายได้แก่ เด็กต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และสตรีที่กำลังให้นมบุตร

อ่านเพิ่ม กัญชากับการตั้งครรภ์ ภัยร้ายแรงที่ต้องใส่ใจอย่างมากๆ

ข้อควรรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกัญชา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ข้อควรรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกัญชา ปลดล็อคกัญชา แต่พึงระวังในการใช้และการบริโภค เนื่องจากกัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ... รู้ก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02 502-2345 ต่อ แผนกจิตเวช 1712 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
@LINE : @egx1084y
เว็บไซต์ : pcmc.swu.ac.th

8 ข้อแนะนำ การใช้กัญชา ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน และสังคม จึงมีข้อแถลงการณ์ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก
2. ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย
3. ไม่ใช้ "ช่อดอกกัญชา" เพื่อผสมในอาหาร และเครื่องดื่ม หากมีการผสมส่วนใดๆ ของ "กัญชา" ในอาหารและเครื่องดื่ม ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
4. ผู้ที่ใช้กัญชา ไม่ควรขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร ในระยะ 6 ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สูง
5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ขอให้ปรึกษากับแพทย์ ที่ให้การรักษาก่อนใช้กัญชาเสมอ เพราะอาจมีผลต่อยา และการรักษาที่ได้รับอยู่
6. ผู้ปกครองและสถานศึกษา ควรดูแลให้เด็ก และเยาวชนห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชน ควรร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชา
7. ขอให้ภาครัฐ และภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
8. ขอให้ภาครัฐ เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามดูแลการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนและสังคม 

กรมการแพทย์ ใช้ในทางที่ผิด ระวังผลต่อสุขภาพ เสี่ยงเกิดอาการทางจิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เตือนการนำกัญชา ไปใช้ในทางที่ผิด ระวังผลต่อสุขภาพ เสี่ยงเกิดอาการทางจิต พร้อมแนะนำผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานหรือคนใกล้ชิด หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงต้องรีบพูดคุย หากมีอาการหลังจากใช้กัญชาให้รีบปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน

การได้รับสาร THC และผลต่อ ระบบจิตประสาท - โรงพยาบาลศรีธัญญา Link

การได้รับสาร THC จากกัญชาเข้าสู่ร่างกายสามารถเกิดผลต่อ "ระบบจิตประสาท"
THC 2-5 mg เทียบเท่ากับกัญชา 6 ใบ
 
อาการ..กดประสาท
<1mg รู้สึกสบาย สงบสุขคนเดียวได้
2-5 mg ง่วง อยากนอน ไม่มีแรงจูงใจทำอะไร
5mg ขึ้นไป หลับลึกไม่ค่อยรู้ตัว
 
อาการ..กระตุ้นประสาท
<1mg กระชุ่มกระชวย สมาธิดี ไม่หิวไม่เหนื่อย
2-5 mg กระสับกระส่าย กลัว ตื่นตระหนก
5mg ขึ้นไป หัวใจเต้นเร็วมาก อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก
 
อาการ..หลอนประสาท
<1mg เคลิ้ม ฝันกลางวัน
2-5 mg วิตกกังวล กลัว ไม่ออกไปไหน
5mg ขึ้นไป ยิ้ม พูดคนเดียว หูแว่ว ระแวง
 
อาการทางจิตประสาทอาจขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการตอบสนองของแต่ละบุคคล 

กัญชากับสมองเด็ก สถาบันสุขภาพเด็ก สถาบันประสาทวิทยา

 

กรมการแพทย์ เผย ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

กรมการแพทย์ เผย ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์
1.ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
2.โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
3.ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
4.ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง
5.ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
6.การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประดับประคอง
ซึ่งสารสกัดกัญชา ได้ประโยชน์ในการรักษา ที่มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนชัดเจน และไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชา เป็นการรักษาเริ่มต้นในทุกกรณี
การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์
จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
ที่มา : คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 

4 เมนูยอดฮิตที่มีส่วนผสมของกัญชา กรมอนามัย

4 เมนูยอดฮิตที่มีส่วนผสมของกัญชา 1มื้อไม่ควรกินเมนูกัญชาเกิน 2 เมนู และไม่ควรปรุงผ่านความร้อน เนื่องจากสาร THC จะละลายออกมา เสี่ยงได้รับสารTHCเกินปริมาณ (สาร THC ห้ามเกิน 1.6 มิลลิกรัม)

กัญชา” กับผลกระทบต่อสมองเด็กและวัยรุ่น - รพ.ศิครินทร์

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ การบริโภคกัญชามีผลต่อสมองของเด็ก และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้กัญชายังผลข้างเคียงระยะฉับพลันที่รุนแรง โดยแบ่งออกเป็น
 
อาการทางระบบประสาท: สับสน ซึม เวียนศีรษะ เดินเซ เห็นภาพหลอน ชัก กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก
อาการทางระบบหัวใจ: ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง หน้ามืด/วูบ แน่นหน้าอก หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อาการทางระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน 

โรคที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา กรมการแพทย์

 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)