× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Live สด เรื่อง โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

Live สด เรื่อง โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ HealthServ.net
Live สด เรื่อง โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ HealthServ.net

Live สด ผ่านทางเพจ facebook งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

Live สด เรื่อง โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ HealthServ
 กิจกรรมภาคประชาชน 
SICMPH 2020
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายและสามารถ ถาม-ตอบ ในหัวข้อเรื่อง 
โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 
กับ ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
Live สด ผ่านทางเพจ facebook
 
25 กันยายน 2563
เวลา 14.00-15.00 น.

 
งานสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Division) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทรศัพท์ 0 2419 9980
 
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง