× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

article image1 - HealthServ

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้บทบัญญัติตามกฏหมายยาเสพติดให้โทษในปัจจุบัน

การยื่นขอใบอนุญาต ร่วมกัน ระหว่าง

 1. รพ.สต. 
 2. ประชาชน

1. รพ.สต. 

 • ขออนุญาตปลูก โดยต้องได้รับมอบหมายตามคำสั่ง สป.ที่ 631/2563 (ปลัดกระทรวง สธ.มอบหมายให้นายแพทย์ สสจ. เป็นผู้ขออนุญาต นายแพทย์ สสจ.มอบอำนาจต่อให้แก่ ผอ.รพ.สต.อยู่ในความรับผิดชอบได้)
 • รพ.สต.
  ได้รับใบอนุญาตปลูกและเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการปลูก 1) ตามมาตรฐานการปลูก 2) ตามกฏหมาย
 • ส่งผลผลิต ช่อดอกและใบแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จ.ปทุมธานี คลังกัญชา

2. ประชาชน

 • ประชาชนรวมกลุ่มเป็น 
  • วิสาหกิจชุมชน
  • วิสาหกิจเพื่อสังคม
  • สหกรณ์การเกษตร
 • การปลูกโดยใช้เมล็ดกัญชาสายพันธุ์ไทย 120 เมล็ด (จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 • จำนวนปลูก รอบละ 50 ต้น ในพื้นที่ 48 ตร.ม. (จำนวน 2 รอบ)
 • คุณภาพของผลผลิต (ใบและช่อดอก) เป็นไปตามมาตรฐานที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด เช่น สารปนเปื้อน โลหะหนัก
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง