× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Thailand International Health Expo 2022 - 17-20 มีนาคม 2565

Thailand International Health Expo 2022 - 17-20 มีนาคม 2565 - HealthServ

ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) วันที่ 17-20 มีนาคม 2565 จะเป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวการบริการสุขภาพสาธารณสุขงานแรกประจำปี 2565 เป็นงานที่จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และอีก 2 องค์กรร่วมจัด ได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สสส.

article image1 - HealthServ

 
ด้วยพัฒนาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่าน และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ประกอบกับ ผลสำเร็จของระบบสาธารณสุขไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ยิ่งเสริมภาพความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่น ในด้านการแพทย์ของไทยไปอีกระดับ การจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ในห้วงเวลาแห่งการเข้าสู่โหมดฟื้นฟูประเทศ จึงเป็นก้าวสำคัญที่ก่อประโยชน์ในหลายภาคส่วน และจะส่งผลดีในหลายมิติ เพื่อให้ประเทศก้าวพ้นจากภาวะชะงักงัน ก้าวสู่มิติใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะยกระดับให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ ที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ของภูมิภาคและระดับโลก
 
 
วันเวลา สถานที่ จัดงาน : วันที่ 17-20 มีนาคม 2565  10.00-20.00 น. รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
 
 
 
article image2 - HealthServ
 


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022

 
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของรัฐบาลปัจจุบัน
2.เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสาธารณสุข ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.เพื่อตอกย้ำการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขระดับโลกของประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไทย
4.เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความพร้อมของประเทศไทย ในการรับนักธุรกิจชาวต่างชาติภายใต้สถานการณ์ การระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
5. เพื่อจัดงานนิทรรศการ งานประชุม และงานแสดงสินค้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์
 
 

เป้าหมายการจัดงาน 3 เป้าหมายสำคัญ

3 นิยามหลัก คือ การขับเคลื่อน - เพื่อแสดงศักยภาพ - ความเป็นมืออาชีพ
 
การขับเคลื่อน
กิจกรรมนี้จะทำหน้าที่เป็นเวทีชั้นนำที่รวบรวมพันธมิตรผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในอุตสาหกรรมสุขภาพ และสาธารณสุขทั้งหมดโดยมีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ เจรจา แบบ Business-to-Business (B2B) และ Business-to- Consumer (B2C) ไ ว้ด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และบริการของไทย
 
เพื่อการแสดงศักยภาพ
กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบาทความร่วมมือแบบบูรณาการที่โดดเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประชุมระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL CONFERENCE)
 
ความเป็นมืออาชีพ
กิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญ และทักษะทางวิชาชีพ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ ประเทศไทยทางด้านการแพทย์ซึ่งรวมถึงการบริการด้านสุขภาพในช่วงการระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) กัญชาเพื่อการแพทย์ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และอื่น ๆ
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ชมงาน

 
 • กลุ่มการแพทย์และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล สถานพยาบาล บ้านพักคนชราเอกชน
 • กลุ่มเภสัชกร หรือเจ้าของร้านขายยา
 • ประชาชนทั่วไป
 
 

ข้อมูลผู้ออกงานแสดงสินค้า

 
 • กลุ่มการแพทย์และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ - โรงพยาบาล, ศูนย์บริการสุขภาพ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ - อาหารเสริม วิตามิน
 • กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ เพื่อสุขภาพ - การเดินทาง, ฟิตเนส, สปา, การสันทนาการ, แพ็กเกจการท่องเที่ยว
 • กลุ่มการให้บริการด้าน การดูแลนวัตกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ - บ้านอัจฉริยะ, การแพทย์เสมือนจริง, อุปกรณ์การแพทย์และการดูแลสุขภาพ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่,เทคโนโลยีสุขอนามัย
 • กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ผู้พิการ - อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย, ยานพาหนะสำหรับผู้พิการ, การออกแบบระดับสากล
 • กลุ่มธุรกิจด้านการเงิน และการลงทุน - ธนาคาร, ประกันภัย ฯลฯ
 • กลุ่มธุรกิจกัญชา กัญชง
 • กลุ่มธุรกิจการ ท่องเที่ยว
 
 

กิจกรรมเด่นในงาน

 1. พาวิลเลียนหน่วยงานต่างๆ 
  ผนึกพลังสร้างมาตรฐาน ใหม่เพื่อสาธารณสุขไทย ยั่งยืน 
  สดุดีเทิดเกียรติคุณ ผู้เกื้อหนุนสาธารณสุขไทย
  สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ใต้ร่มพระบารมี
  ภาคภูมิใจ สาธารณสุขไทย ก้าวไกลระดับโลก
  ไทยชนะร่วมใจสู้มหันตภัยโควิด
  วัคซีนเพื่อคนไทยป้องกันภัยโควิด
  ภูมิใจพลังไทย เลิศล้ำ งานแพทย์ไทย ก้องไกลในสากล
 2. มหัศจรรย์แห่งกัญชาและ สมุนไพรไทย
 3. ธุรกิจไมซ์ผลักดันเศรษฐกิจไทย เพื่อคนทั้งมวล
 4. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 5. อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
 6. งานประชุมและสัมมนา
 7. พิธีเปิดและกิจกรรมเวทีกลาง
 8. บริการฉีดวัคซีน
 9. บริการสาธารณสุข
 10. ร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
 
บรรยาการศ Virtual Exhibition

พื้นที่จัดงาน

 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)