Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

VACC 2 School แจ้งสถานศึกษาเตรียมการ นักเรียนเตรียมตัว เริ่มฉีด 20 กันยายน 64

นักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ทุกคนจะต้องมีหนังสือจากผู้ปกครองตอบรับและยินยอมการเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีน ด้วยความสมัครใจ และจะได้รับ SMS แจ้งวันนัดฉีด

Update: 14/09/2564 View: 171
โครงการ “VACC 2 School” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโครงการนำร่องฉีดวัคซีนบริจาค "ซิโนฟาร์ม" ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี รอบแรกจำนวน 50,000 ราย ได้เปิดสมัคร ไปเมื่อ 7 กันยายน 64 และมีกำหนดเริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่ วันเยาวชนแห่งชาติ  20 กันยายน เป็นต้นไป

14 กันยายน 2564  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศให้ สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร เข้าระบบเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีด มีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้
  • เพื่อรับทราบจำนวนที่ได้รับจัดสรร
  • ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม จัดส่งให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน
  • เลือกกำหนดการฉีด กำหนดจัดส่งวัคซีน 
  • อัพโหลด รายชื่อนักเรียน เข้าระบบก่อนกำหนดการฉีด
  • SMS แจ้งวันนัดเข้ารับวัคซีน
  • นักเรียนเข้ารับการฉีด
 
ขั้นตอนทั้งหมดโดยละเอียด สำหรับสถานศึกษาดำเนินการ โปรดดูตามนี้

ต้องมีหนังสือยินยอม

นักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ทุกคนจะต้องมีหนังสือจากผู้ปกครองตอบรับและยินยอมการเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีน "ด้วยความสมัครใจ"  ทั้งนี้ ขั้นตอนการส่งหนังสือยินยอม สถานศึกษาจะเป็นฝ่ายที่ดำเนินการให้กับนักเรียน และ เมื่อได้จำนวนนักเรียนที่ยินยอมแล้ว สถานศึกษาจะต้อง "นำเข้าข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด" 


ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” https://bit.ly/3A25YWT

 

สำหรับนักเรียนที่จะรับวัคซีน

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
  •  อายุระหว่าง 10-18 ปี
  •  ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  •  ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
  •  ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
SMS แจ้งวันนัดเข้ารับวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน/ผู้ปกครองที่ได้แจ้งไว้ในระบบ โดยนักเรียนทุกคนเมื่อได้รับ SMS จะต้องเข้าไปทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเพื่อบันทึก QR Code นำมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน
 
  •  QR Code ที่บันทึกหลังจากเข้าทำแบบคัดกรองตามข้อ 6
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวนักเรียน
  • หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง 
 
ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดที่บ่งบอกสถานศึกษาที่สังกัด

แนะนำเป็นเครื่องแบบแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการรับวัคซีน

กำหนดวันนัดหมายการฉีด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 

สถานที่เข้ารับวัคซีน

สถานที่เข้ารับวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ 
 
สอบถามตารางนัดหมายได้ที่เบอร์ 084 040 5166
 
เพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
ศูนย์ประสานงานวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โทร 0 2576 6835 / 0 2576 8728 / 0 2576 6771 (ในวันและเวลาราชการ)
 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)