× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

WHO เตือน! มาตรการจำกัดเดินทาง-ปิดประเทศ สกัดโอมิครอน เสี่ยงเจอปิดข้อมูลในอนาคต

WHO เตือน! มาตรการจำกัดเดินทาง-ปิดประเทศ สกัดโอมิครอน เสี่ยงเจอปิดข้อมูลในอนาคต - HealthServ

องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนนานาประเทศที่ออกคำสั่งห้ามเดินทางแบบเหวี่ยงแหจะไม่ช่วยป้องกันการระบาด กลับจะส่งผลกระทบด้านลบ-เสี่ยงเจอปิดข้อมูลในอนาคต

GreenShopCafe.com
Sponsor
 
องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนว่า คำสั่งห้ามเดินทางแบบสาดกระจายแบบเหวี่ยงแหจะไม่ช่วยป้องกันการระบาดระหว่างประเทศของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) สายพันธุ์โอมิครอน แม้หลายสิบประเทศประกาศใช้มาตรการดังกล่าวแล้วก็ตาม แม้กำหนดให้เชื้อไวรัสโคควิดสายพันธุ์โอมิครอน เป็น "สายพันธุ์ที่น่ากังวล" แต่องค์การอนามัยโลกชี้ว่า คำสั่งห้ามเดินทางแบบเหวี่ยงแห (Blanket Travel Bans) จะสร้างภาระอันหนักหน่วงต่อชีวิตและการดำรงชีวิตของผู้คน ทั้งยังทำให้หลายประเทศไม่มีแรงจูงใจรวมทั้งขาดความกระตือรือร้นในการรายงานและแบ่งปันข้อมูลด้านระบาดวิทยาและการลำดับทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
 
WHO เสนอโดยประเทศสมาชิกใช้มาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นสัดส่วนและสมเหตุสมผลตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) สำหรับประชาชนผู้ที่รู้สึกไม่สบายหรีอมีความเสี่ยงเป็นโรคโควิด-19 อาการรุนแรง รวมถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวานควรเลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อน
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)