× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0
WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

PART I - 30 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตPART II - 5 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM

WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

จัดทัพใหม่การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน – คลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยุค Next Normal!!

Modernize Applied: Thai Traditional Medicine

PART I - 30 มิถุนายน 2564 ณ อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

PART II - 5 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM

เวลา 09.00 - 17.00 น.
  • เข้มข้น…ปั้นต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์สู่การโมเดิร์นไนส์ (เพียง 20 คลินิก)
  • ปรับทัพเชิงรุก..นำศาสตร์แพทย์แผนไทยสู่การส่งเสริมสุขภาพ-เวลเนส- โดยกลไก : ดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง เทคโนโลยี การจัดการธุรกิจยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มกลยุทธ์การจัดการธุรกิจแบบยั่งยืน
2. ส่งเสริมแบรนด์ผ่านช่องทาง Digital Branding
3. ขยายองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ แพทย์แผนไทยเพื่อตอบสนองเทรนด์โลก
 
โอกาสของเทรนด์โลกใหม่ กับการส่งเสริมสุขภาพ-การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  • เสวนา : เปิดมิติโลกธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ ตลาดป้องกันและดูแลของแพทย์แผนไทย
  • ถอดรหัสโอกาสและความท้าทาย ของแพทย์แผนไทยในการเชื่อมต่อกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงุขภาพและอื่นๆ
  • WORKSHOP กลยุทธ์/เครื่องมือ การตลาดออนไลน์ในการสื่อสารด้านความชำนาญเฉพาะ สู่ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย
  • คลินิกธุรกิจ สร้าง DNA คลีนิค เพื่อเชื่อมตลาดใหม่ วินิจฉัยหาจุดยืน/ความเก่ง แนวทางสร้างโมเดลธุรกิจ และการบริการสู่ตลาด 4.0
 ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คลีนิค
 
หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย
 
*คุณสมบัติผู้สมัคร :
กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มการแพทย์ครบวงจร หรือบริการทางการแพทย์ เช่น แพทย์แผนไทยและทางเลือก ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ และดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเชิงลึก
ในลักษณะเดียวกันภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143
คุณจารุวรรณ ชื่นชม (อร) 082 450 2634
แฟกซ์ : 02 564 2737
E-mail : ismed.spawellness@gmail.com
WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)