News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65) HealthServ.net
Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65) HealthServ.net

สัปดาห์สุดท้ายของเมษายน 2565 ประชาชนที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1-2-3-4 หรือแบบใดๆของแต่ละหน่วยบริการฉีด/ศูนย์ฉีดในกรุงเทพและปริมณฑล มีที่ใดให้บริการบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่

จุดบริการต่างๆ 

********************ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริการ walk in ฉีดทุกเข็ม 1,2,3,4

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริการ walk in ฉีดทุกเข็ม 1,2,3,4 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริการ walk in ฉีดทุกเข็ม 1,2,3,4 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ทุกเข็ม (เข็มที่ 1,2,3,4)
โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in)
คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
 
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี เข้ารับบริการที่ประตู 2
(เลือกวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า)
 
เด็กอายุ 5-11 ปี เข้ารับบริการที่ประตู 3
(วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม)
 
ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น.
รอคิวตามลำดับที่เก้าอี้สีแดง
 
สำหรับคนเดิมบางซื่อ
(ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 และ 3 กับศูนย์ฯในสูตรPP,AP,AM,MM,AAP,AAM
และครบกำหนดระยะรับเข็มกระตุ้นแล้ว)
ศูนย์ได้ทำการนัดฉีดเข็มกระตุ้น
เข็มที่ 3,4 แล้วอัตโนมัติ
 
ท่านสามารถตรวจสอบวันนัด
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"
 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิด walk in 25 และ 29 เมษายน [Link]

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิด walk in 25 และ 29 เมษายน Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิด walk in 25 และ 29 เมษายน Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิด walk in 25 และ 29 เมษายน 2565 
บริการวันละ 400 คิว เวลา 8-14 น. 
เริ่มแจกคิว เวลา 7 น.

เงื่อนไข สำหรับแต่ละเข็ม ตามภาพ 

เอกสารที่ต้องเตรียม
บัตรประชาชน หากเป็นต่างชาติใช้บัตรชมพู/พาสปอร์ต
ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือหมอพร้อม
ปากกา
ใบรับรองการฉีดจะพิมพ์ให้ เฉพาะผู้ที่นำใบประวัติการรับวัคซีนมาเท่านั้น
ผู้ที่แสดงประวัติในหมอพร้อม หลังจากฉีดแล้ว 1 ชั่วโมง จะอัพเดตข้อมูลเข้าหมอพร้อม 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ เชิญชวนเข้ารับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 4 [Link]

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ เชิญชวนเข้ารับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 4 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ เชิญชวนเข้ารับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 4 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนชนิด แอสตร้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา (ขึ้นกับวัคซีนที่รพ.มีพร้อมในวันนั้นๆ)
เงื่อนไข สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (120 วัน)
 
Walk in เข้ารับบริการได้ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 9.30-14 น.
ณ จุดบริการวัคซีน ชั้น 3 โซน A อาคารรพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
(งดบริการเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อ 02-8396000  

โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 [Link]

โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 120 ท่านต่อวัน ในวันจันทร์และวันพุธ เริ่มวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องตรวจข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ
 
ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนสเเกน QR Code หรือที่ลิ้งค์ 
 
ตรวจสอบผลการลงทะเบียน 1 วันก่อนเข้ารับบริการผ่าน website โรงพยาบาลตำรวจ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนรอบเดือนพฤษภาคม ผ่าน QR Code [Link]

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนรอบเดือนพฤษภาคม ผ่าน QR Code Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนรอบเดือนพฤษภาคม ผ่าน QR Code Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลศรีธัญญา ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ประจำเดือน พฤษภาคม 
วันละ 100 คน 
ผู้ลงทะเบียน สามารถเลือกวัน (จันทร์/พุธ/ศุกร์) เวลา ที่สะดวก ในการรับวัคซีน ได้
กำหนดฉีด ช่วงบ่าย 13.00 - 15.30 น. อาคารอำนวยการ
 
โปรดดูเงื่อนไข ให้ชัดเจนก่อน ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ในการเข้ารับบริการวัคซีน

สอบถาม ศูนย์วัคซีนเฉพาะกิจ รพ.ศรีธัญญา โทร 02-5287800 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี [Link]

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี (Pfizer ฝาส้ม)
สำหรับฉีดในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 วันละ 100 คน

แสกน QR code เพื่อลงทะเบียนตามวันที่ต้องการ และจะประกาศผลการลงทะเบียนทาง FaCebbok 
เปิดให้บริการฉีดในช่วง เวลา 13.00-14.30 น. 
ณ ลานหน้าอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และ 4 [Link]

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และ 4  Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3 และ 4  Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3 และ 4  โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า 
รับวันละ 300 คน
 
เปิดให้บริการ เดือนเมษายน
▪️ ในวันที่ 7-8/21-22/28-29 เมษายน 2565
▪️ เวลา 12.30-14.30 น. 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารอากาศ


นนท์ kids Back to School ฉีด Pfizer ฝาส้ม เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี 28 เมย 65 เวสเกตฮอลล์ [Link]

นนท์ kids Back to School ฉีด Pfizer ฝาส้ม เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี 28 เมย 65  เวสเกตฮอลล์ Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
นนท์ kids Back to School ฉีด Pfizer ฝาส้ม เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี 28 เมย 65  เวสเกตฮอลล์ Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
ประกาศ walk in ‼️
นนท์ kids Back to School
ขอเชิญเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย
มารับฉีด Pfizer ฝาส้ม 
เข็ม1
 
สนามฉีด เวสเกตฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต 
วันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 10.00-14.00 น.
จำนวน 1,000คน
 
 ทุกท่านจะได้รับนัดหมายเข็ม 2 จากสนามฉีด
 การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กสูตรใด เป็นไปด้วยความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง

นนท์ kids Back to School 2 สูตร ไฟเซอร์ หรือ ซิโนแวค (ลงทะเบียนล่วงหน้า) [Link]

นนท์ kids Back to School 2 สูตร ไฟเซอร์ หรือ ซิโนแวค (ลงทะเบียนล่วงหน้า) Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
นนท์ kids Back to School 2 สูตร ไฟเซอร์ หรือ ซิโนแวค (ลงทะเบียนล่วงหน้า) Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
นนท์ kids Back to School
เดือนเมษายน /พฤษภาคม 2565
หลังสงกรานต์ การติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นมาก
รีบๆให้เด็กๆ มารับวัคซีนก่อนเปิดเทอมกันนะคะ 
 เวลา 10.00-15.00 น.
ทุกสัญชาติ
ทุกพื้นที่
 
 
เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี 
ไม่จำกัดสัญชาติและพื้นที่อยู่อาศัย 
เปิดบริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม เข็ม 1
 
 
เด็กอายุ 6-11 ปี 
สูตร Sinovac เข็ม 1 / Pfizer สัม เข็ม 2
 
 
พิเศษ!!Walk in ได้ทั้ง 2 สูตร สำหรับท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียน
สนามฉีด เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3
วันที่ 29 เม.ย. , 5, 20, 27 พ.ค. 2565 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
 
วันที่ 26 เม.ย., 3,17,24 พ.ค. 2565 
สำหรับในเข็ม 2 จะได้รับใบนัดหมายจากสนามฉีด ในลำดับต่อไป

นนท์ student booster เข็ม 3 pfizer อายุ 12-17 ปี ยืนยันภายใน 4 พ.ค.2565 [Link]

นนท์ student booster เข็ม 3 pfizer  อายุ 12-17 ปี ยืนยันภายใน 4 พ.ค.2565 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
นนท์ student booster เข็ม 3 pfizer  อายุ 12-17 ปี ยืนยันภายใน 4 พ.ค.2565 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
นนท์ student booster เข็ม 3 pfizer สำหรับนักเรียน ไม่จำกัดพื้นที่อาศัย และไม่จำกัดสัญชาติ 
 
อายุ 12-17 ปี
ผู้ที่เคยได้รับ PZ ฝาสีม่วง 
มาแล้ว 2 เข็ม ที่สนามฉีดนนท์student เมืองทองธานี
 
ขอเชิญยืนยัน เพื่อรับวัน เวลาการฉีด ทางลิงค์ 
 
ภายในวันที่ 4 พ.ค.2565
สนามฉีด lmpact Hall 5-7 เมืองทองธานี 
วันที่ 7-8 พ.ค. 2565 08.00-16.00 น.

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
สำหรับนักเรียน ลงทะเบียน  เข็ม 3 booster shots 
กรุณาเตรียม หลักฐานการลงทะเบียน วันและรอบฉีด (แสดงหน้าจอโทร หรือ พิมพ์ใส่กระดาษ)
เพื่อแสดงหน้างาน 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เชิญพาบุตรหลานอายุ 5 - 12 ปี วัคซีน Pfizer ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 65 [Link]

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เชิญพาบุตรหลานอายุ 5 - 12 ปี วัคซีน Pfizer  ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 65 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เชิญพาบุตรหลานอายุ 5 - 12 ปี วัคซีน Pfizer  ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 65 Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอเชิญประชาชนทั่วไป พาบุตรหลานของท่านที่มีอายุระหว่าง 5 - 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโรคโควิท ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer  ในวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 8.00 - 15.30

เงื่อนไข จะต้องไม่เคยได้รับวัคซีนโรคโควิทมาก่อน (มารับเป็นเข็มที่ 1) 
ผู้ใดสนใจ ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ 
pranangklao.go.th/vc_kids/index.php

โรงพยาบาลบางจาก ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปี เดือนพฤษภาคม [Link]

โรงพยาบาลบางจาก ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปี เดือนพฤษภาคม Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลบางจาก ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปี เดือนพฤษภาคม Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลบางจาก ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ฝาส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี " Walk in " ไม่ต้องลงทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามวันและเวลาดังกล่าว

โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมบริการฉีดวัคซีน ตลอดเดือนสงกรานต์ [Link]

โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมบริการฉีดวัคซีน ตลอดเดือนสงกรานต์ Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมบริการฉีดวัคซีน ตลอดเดือนสงกรานต์ Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
Walk in ฉีดวัคซีน เดือนสงกรานต์ ครอบครัวพร้อมหน้า ลดความเสี่ยง กับเทศกาลสงกรานต์  ในเดือน เมษายน นี้
ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ไทย และ ต่างชาติ) ฉีดวัคซีน Pfizer , astrazeneca เข็ม 1-4 (ตามเงื่อนไขที่แนบมาใต้โพส)
 
และลูกๆหลานๆ ของท่านที่มีอายุ 5 -11 ปี สัญชาติไทย (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) ฉีด Pfizer เด็ก เข็ม 1
 Walk in ไม่จำกัดจำนวน ตลอดทั้งเดือน
ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ลานจอดรถชั้น 3 Big C สมุทรปราการ (ตรงข้ามโรบินสัน)
 
 เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์
 
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดสงกรานต์ คือวันที่ 6,13,14,15,16 เม.ย 65 ไม่เปิดบริการ
รับคิวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 -15.00 น.

หลักฐานที่ต้องนำมา ....
1️⃣ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร
2️⃣ กรณีเคยติดโควิด ขอให้นำใบรับรองแพทย์ หรือ ผลการตรวจมาด้วย
3️⃣ หลักฐานที่เคยฉีดวัคซีนเข็มที่ผ่านมา
4️⃣ ปากกาส่วนตัว

 ที่จุดบริการจะไม่ออกใบรับรอง(Certificate)การฉีดวัคซีนให้ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบการฉีดวัคซีนผ่าน app หมอพร้อมค่ 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม [Link]

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม Walk in ฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างสัปดาห์นี้ (25-29 เมษายน 65)
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง