Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

เขตพญาไท ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ฟรี

Update: 13/09/2564 View: 135
พญาไทประชาสัมพันธ์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ฟรี
นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท แจ้งว่า สำนักงานเขตพญาไท และศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ดังนี้
??‍⚕️ วันที่ 15 - 18 กันยายน 2564 ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
? พิกัดลานกีฬาพัฒน์ 2 เขตราชเทวี : https://goo.gl/maps/5xRAXCdZQ5tGmsiX6
? โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
? จำกัดคิว walk in วันละ 300 คน
?? แจกบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าคิวจะเต็ม
?? จำกัดคิวผ่าน Application QueQ วันละ 300 คน

⭐ การจองคิวผ่าน Application QueQ : ต้องจองคิวล่วงหน้า (ก่อนวันตรวจ 1 วัน) ⭐
✍? ตรวจคัดกรองวันที่ 15 ก.ย. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 14 ก.ย. 64
✍? ตรวจคัดกรองวันที่ 16 ก.ย. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 15 ก.ย. 64
✍? ตรวจคัดกรองวันที่ 17 ก.ย. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 16 ก.ย. 64
✍? ตรวจคัดกรองวันที่ 18 ก.ย. 64 ลงทะเบียนจองคิววันที่ 17 ก.ย. 64
⭐ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน Application QueQ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคิวจะเต็ม (ขั้นตอนการจองคิวผ่าน Application QueQ ตามภาพข้างต้น) ⭐
?ข้อควรทราบ
• ขอให้ทุกท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อเข้ารับการตรวจตามช่วงเวลาที่เลือก และควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที
• ตรวจเฉพาะคนไทยเท่านั้น (ไม่รับตรวจบุคคลต่างด้าว)
• ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยตรวจ หรือเพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด-19 ในะระเวลาไม่ถึง 14 วัน


?วิธีการตรวจ
▪ ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รู้ผลใน 30 นาที
▪ หากผลเป็นลบ ?กลับบ้านได้เลย
▪ ผลเป็นบวก/มีอาการน่าสงสัย ?ตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ที่หน่วยตรวจเดียวกัน
▪ จ่ายยาฟ้าทะลายโจร/ยาฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลพินิจของแพทย์
▪ กรณีที่อาการแย่ลงจะมีการประสานส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป


อย่าลืม❗
เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
ใบสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ (กรณีเด็กยังไม่มีบัตรประชาชน)
และปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อลดการสัมผัส
หมายเหตุ : กรณีเป็นเด็กต้องอายุ 5 ปีขึ้นไป
❗ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
☎ สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานเขตพญาไท โทร. 02-2794140-3


? ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตน โดยยึดหลัก DMHT ดังนี้
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
ข้อมูลบริการตรวจโควิด

ที่มีผู้ชมล่าสุด

ข้อมูลบริการตรวจโควิด

ล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)