ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน

ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน Thumb HealthServ.net
ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน ThumbMobile HealthServ.net

CPF กับความมุ่งมั่นสร้างสังคม Zero Waste ร่วมถ่ายทอดแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน และชุมชนรอบสถานประกอบการ สร้างความตระหนักรู้ปัญหาขยะ ใช้หลักการ 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ต่อยอดสู่ ธนาคารขยะ ในโรงเรียน-ชุมชน

ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน HealthServ
 
                นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  (ซีพีเอฟ)  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การบริหารจัดการเพื่อลดขยะตลอดห่วงโซ่การผลิต เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนมุ่งดำเนินการมาโดยตลอด ด้วยการนำหลักการ 3Rs มาใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เริ่มจากบุคลากรของบริษัทก่อน จากนั้นจึงขยายผลด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับเด็กเยาวชนและชาวชุมชน ความสำเร็จจากการสร้างเครือข่ายในสถาบันการศึกษาและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายจากขยะ จากความรู้การคัดเเยกและเพิ่มมูลค่าขยะ


                ปัจจุบันมีชุมชน 4 แห่ง และโรงเรียน 13 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ และขยายผลสู่การสร้าง “ธนาคารขยะ” ร่วมกันทั้งชุมชนและโรงเรียน
 
ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน HealthServ
  
                “ซีพีเอฟ มุ่งสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขยายผลสู่เยาวชนและชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่เป็น Zero Waste โดยทำให้เห็นว่าการแยกขยะเป็นเรื่องง่าย ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เริ่มตั้งแต่การสอนให้รู้จักแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล ทำให้เห็นคุณค่าว่าขยะสามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ หรือ WASTE to VALUE รวมถึงการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ที่จะช่วยลดปัญหาขยะ นำไปสู่การแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน” นายเรวัติ กล่าว
 

                ซีพีเอฟ ร่วมกับโรงเรียนเปิดพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน ผ่านโครงการ “อาหารสัตว์บก ปันรู้ ปลูกรักษ์” ด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การเก็บและคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้พวกเขาได้ปฏิบัติจริงในโรงเรียนและสามารถต่อยอดไปสู่ครอบครัว ส่งเสริมโรงเรียนในการสร้างอาชีพจากของเหลือใช้ พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน ในการสร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ำไหลเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ ขณะเดียวกัน ยังให้ความรู้แก่ชาวชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันลดการทิ้งขยะ สร้างมูลค่าจากขยะ ทำให้สามารถบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง
ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน HealthServ
ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน HealthServ
ซีพีเอฟ ชูแนวคิด WASTE to VALUE สู่เด็ก-เยาวชน หนุนโรงเรียน-ชุมชน จัดการขยะยั่งยืน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด