× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
Home : สุขภาพ : ข่าวสาธารณสุขไทย

ข่าวสาธารณสุขไทย

ข่าวสาธารณสุขไทย ในประเทศไทยและทั่วโลก

9 นโยบายด้านสาธารณสุขไทย ปี 2565

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 9 เรื่อง
24.11.2021
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 9 เรื่อง

สปสช.แก้กฏ แก้ปัญหาประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากสิทธิบัตรทอง

เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนประสบปัญหาจากการไปใช้บริการด้วยสิทธิบัตรทอง แล้วถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม (Extra Billing)
04.11.2021
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนประสบปัญหาจากการไปใช้บริการด้วยสิทธิบัตรทอง แล้วถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม (Extra Billing)

เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษ สู่…การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 2)

นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ - Primary Care Component Manager, Thai-European Health Care Reform Project ผู้เชี่ยวชาญ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
24.10.2021
นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ - Primary Care Component Manager, Thai-European Health Care Reform Project ผู้เชี่ยวชาญ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษ สู่…การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ - Primary Care Component Manager, Thai-European Health Care Reform Project ผู้เชี่ยวชาญ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
24.10.2021
นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ - Primary Care Component Manager, Thai-European Health Care Reform Project ผู้เชี่ยวชาญ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

3 ผู้นำองค์กร ในการประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
22.10.2021
3 ผู้นำองค์กร ในการประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าและวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจ
21.10.2021
คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจ
12.10.2021
AQ - Alternative Quarantine และ AHQ - Alternative Hospital Quarantine

สบส.แจ้งรพ.เปิดระบบโครงการ AHQ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 64 ย้ำปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กักตัวเคร่งครัด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกหนังสือประกาศ เปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และแจ้งสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโค
12.10.2021
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกหนังสือประกาศ เปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และแจ้งสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโค

รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ (เขาเขียว) ตั้งเป้าเปิดบริการ 30 มิถุนายน 2565

มีพื้นที่ขนาด 200 ไร่ มุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ มะเร็ง โรคหัวใจ วิกฤตเด็กเล็ก อุบัติเหตุและปลูกถ่ายอวัยวะ
09.10.2021
มีพื้นที่ขนาด 200 ไร่ มุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ มะเร็ง โรคหัวใจ วิกฤตเด็กเล็ก อุบัติเหตุและปลูกถ่ายอวัยวะ

กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติ หลักสูตร หรือเอกสารต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-193-7000 ต่อ 18408, 18429, 18433, 18411 ในวันจันทร์ - ศ
28.09.2021
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติ หลักสูตร หรือเอกสารต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-193-7000 ต่อ 18408, 18429, 18433, 18411 ในวันจันทร์ - ศ

เช็คเลข อย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บริโภคต่างๆ

ภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ fda.moph.go.t
28.09.2021
ภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาและสถานที่ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ fda.moph.go.t

24 กันยายน วันมหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โภคทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุท
25.09.2021
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โภคทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุท

ครม.เห็นชอบ กำหนดเพิ่ม - นักศึกษาแพทย์ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนใช้ทุน

เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564 นักศึกษาแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบไม่ผ่านใบอนุญาตฯ (ไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนายแพทย์) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
22.09.2021
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2564 นักศึกษาแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบไม่ผ่านใบอนุญาตฯ (ไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนายแพทย์) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU ในสถานการณ์โควิด - แบ่งกลุ่มคนต่างด้าว 3 กลุ่ม 3 สี

แบ่งกลุ่มคนต่างด้าวที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศเป็น 3 กลุ่ม 3 สี ได้แก่ เขียว เหลือง แดง ตามจำนวนการฉีดวัคชีน (1 หรือ 2 เข็ม)
14.09.2021
แบ่งกลุ่มคนต่างด้าวที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศเป็น 3 กลุ่ม 3 สี ได้แก่ เขียว เหลือง แดง ตามจำนวนการฉีดวัคชีน (1 หรือ 2 เข็ม)

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง-สถานประกอบการ เร่งนำคนต่างด้าว ทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาติทำงาน

กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งนำคนต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทำประกันสุขภา
14.09.2021
กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งนำคนต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทำประกันสุขภา

กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ช่วยแรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานสะดวกขึ้น

กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทย บ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อช่วยแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสะดว
10.04.2021
กรมการแพทย์ จับมือหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ธนาคารกรุงไทย บ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อช่วยแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสะดว

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)