ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์แพทย์แผนไทย มช. (มีค่าอบรม)

อบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์แพทย์แผนไทย มช. (มีค่าอบรม) Thumb HealthServ.net
อบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์แพทย์แผนไทย มช. (มีค่าอบรม) ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตร "นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ผู้ที่สำเร็จการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร "หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ค่าอบรม 8,000 บาท สอบถามรายละเอียด ติดต่อโทร 094-607-6444 (คุณณัฐยา) ในเวลาราชการ

ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง"
  • หลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้น จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข
  • สอนโดยอาจารย์แพทย์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  • ผู้ที่สำเร็จการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร "หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
  • ผู้ที่ต้องการเปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพ
  • ผู้ที่ต้องการสมัครงานร้านนวด
  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการนวด เพื่อใช้นวดเพื่อสุขภาพให้กับตนเองและคนในครอบครัว
  • ผู้ที่ต้องการได้ใบประกอบวิชาชีพ

 
อบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์แพทย์แผนไทย มช. (มีค่าอบรม) HealthServ
 เนื้อหาหลักสูตร
- กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป
- ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
- เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
- การตรวจร่างกายเบื้องต้น
- การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
- การนวดไทยผ่อนคลาย
- ฝึกปฏิบัตินวดกับผู้รับบริการจริง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 
1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี
2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
4) ต่างชาติ : ต้องยื่นสำเนา VISA ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 

เกณฑ์การประเมินผล
 
1.1 มีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
1.2 ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1.3 ฝึกปฏิบัติภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ราย


ผู้สำเร็จการอบรมที่เข้าชั้นเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 และผ่านการทดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อบำบัดอาการจากวิทยากร พร้อมทั้งส่งแบบฝึกปฏิบัติจากผู้รับบริการ 30 ราย จะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 150 ชั่วโมง” จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 
ฝึกอบรม ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าอบรม ท่านละ 8,000 บาท
(หากท่านประสงค์แบ่งชำระ กรุณาติดต่อ 094-6076444)
 
เริ่มเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2567
เรียนเวลา 17.00 - 20.00 น. วันจันทร์ - อาทิตย์(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
เปิดรับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น!!
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
 
สมัครเข้าร่วมการอบรม คลิก 
สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 094-607-6444 (คุณณัฐยา)
เพจ CMEx Lifelong Learning Center
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด