ใบบอน โฮมแคร์

642 หมู่บ้านวิจิตรสุข 1 ซ.เพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

*ข้อมูลจากใบบอน โฮมแคร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ดูแลผู้สูงอายุพร้อมอาหาร
ราคาเริ่มต้น 9,000.- ต่อเดือน


ศูนย์พยาบาลใบบอน โฮมแคร์
ด้วยประสบการณ์มืออาชีพในด้าน การดูแลเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย
ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลย ผู้ป่วยและผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องการ การผู้ที่คอยดูแล และเอาใจใส่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดิน การลุก การนั่ง การพูดคุยเพื่อสขภาพจิตที่ดี ตลอดจนการอาบน้ำ ใส่เสื้อผ้า การขับถ่าย และเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ถูกต้อง ตามความต้องการของร่างกายของผู้สูงวัย รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุข
 
แต่ในปัจจุบันด้วยภาระหน้าที่การงงานบางครั้งอาจมีเวลาไม่มากพอที่จะดูแลคนที่เรารักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ป่วย ยินดีดูแลคนที่คุณรักและห่วงใย โดยทีมงานมืออาชีพที่ดูแล ทั้งในเรื่องของสุขภาพกายและใจ ให้เราเป็นเสมือนบ้านที่คอยให้ความสะดวกสบายกับคนที่คุณรักและห่วงใยโดยเราได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ และให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วย เราจึงขออาสา ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งดูแลตัวเองได้และดูแลตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว
ใบบอนโฮมแคร์ ยินดีทำหน้าที่แทนท่าน ดังนี้
 
 1. ที่พักของผู้สูงอายุ สถานที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักฟื้น ในส่วนของห้องพัก เน้นความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี สะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์เสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็น เน้นที่มีความโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่แออัด
 2. ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของเรา ดูแลผู้สูงอายุโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ดูแลทั้งในเรื่องของจิตสังคม ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างถูกต้อง
 3. พนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาโดยเฉพาะดูเเลและช่วยเหลือในเรื่องของการ ทำกิจวัตรประจำวัน การเดิน การลุก การนั่ง ตลอดจนการอาบน้ำ แต่งตัว การขับถ่าย และทำกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
 4. บริการจัดหา/จัดส่ง พยาบาล ดูแล เฝ้าไข้ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลลูกค้านอกสถานที่
 5. มีการจัดโภชนาการอาหาร-ของว่างที่ตรงตามความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
 6. สถานพยาบาลสะอาด ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
บริการ
ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ บริการเฝ้าไข้และดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ ฯ โรงพยาบาล และ ที่บ้านของลูกค้า บริการจัดหาพยาบาล แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ทางศูนย์เปิดมาเป็นเวลามากกว่า 10ปี บริหารงานโดยมืออาชีพฝีกอบรมพนักงานในการออกปฎิบัติงานตามสายงานและหน้าที่ของ แต่ละบุคคล ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ มีความยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาเพราะทางเราตระหนักดีว่าการที่คุณฝากคนที่คุณรักและห่วงใยที่สุดไว้ กับใบบอนฯ ทางศูนย์ ฯ ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความจริงใจและขอขอบคุณในความไว้วางใจที่มี ให้กับ ศูนย์ฯ ด้วยความรักและรอยยิ้มจากทีมงาน ด้วย ประสบการณ์ที่ผ่านมา ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ มีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงาน และลูกค้าเสมอมา ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ ได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่ง ศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่าน ได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะพนักงานที่ศูนย์ฯ ทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์-อบรม และสอบประวัติอย่างเคร่งครัดโดยศูนย์ใบบอน โฮมแคร์ ใคร่ขอเสนอหน้าที่พนักงานให้บริการแก่ท่านพิจารณา ดังนี้
 
"บริการ รับดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ ผู้ป่วย"
หน้าที่
 • อาบน้ำ-เช็ดตัว, เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลการขับถ่าย
 • ทำแผล - วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)
 • คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตุควรแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้า อื่นๆ ของผู้ป่วยทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • พาผู้ป่วยเดินเล่น หรือนั่งรถเข็นพาผู้ป่วยให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
 • ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยไม่พูดในสิ่งที่ผู้ป่วยฟังแล้วไม่สบายใจ
 • พนักงานสามารถพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้ เวลาหมอนัด หรือผู้ว่าจ้างสั่ง
 • ในกรณีที่พนักงานขอหยุดทางศูนย์จะต้องมีพนักงานเข้าไปเปลี่ยนให้ในทันทีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งกับทางศูนย์เรียบร้อย
 
"รับเลี้ยงเด็ก รับดูแลเด็กเล็ก"
หน้าที่
 • ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่น ชงนม, ล้างขวดนม, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก, ทำความสะอาดอุปกรณ์-ของเล่นเด็ก- การเตรียมอาหาร ตามวัยของเด็ก
 • ฝึกดูพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละช่วงวัย
 • คอยสังเกตุอาการของเด็ก ถ้าเด็กมีอาการผิดสังเกตุ เช่นเด็กมีไข้หรือเป็นหวัด ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้คุณแม่หรือคนในบ้านทราบ
 • ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ทำความสะอาดห้องเด็ก
 • ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)
 • อื่นๆ ตามคำแนะนำของแม่เด็ก

ศูนย์พยาบาลใบบอน โฮมแคร์
ด้วยประสบการณ์มืออาชีพในด้าน การดูแลเด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย
642 หมู่บ้านวิจิตรสุข1 ซ.เพชรเกษม 88 แขวง บางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 099-016-2686 , 095-709-4924

 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]