พีดี เนอร์สซิ่งโฮม

สาขา สารภี
107/44 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ 50140
สาขา หนองหอย
234/47 หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

*ข้อมูลจากพีดี เนอร์สซิ่งโฮม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 พีดี เนอร์สซิ่งโฮม
รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งประจำและไปกลับ
พีดี เนอร์สซิ่งโฮม บริการ ดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น ในเรื่องของการรับประทานอาหารและการให้ยาประจำตัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไปจนถึงการชำระล้างร่างกาย รวมไปจนถึงการแต่งตัว เป็นต้น
 
ให้บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล เช่น การเฝ้าระวังภาวะโรคหรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม. ตรวจวัดสัญญาณชีพจร พลิกตัวผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น
 
พีดี เนอร์สซิ่งโฮม ให้การดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น คอยพูดคุยกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เพื่อจะได้รับรู้ รับฟัง อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น และคลายความรู้สึกในด้านลบที่อาจเกิดกับตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น  เพราะเรารู้ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม พีดี
 
ดูแลและช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เช่น การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น เป็นต้น
 
มีห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ บรรยากาศร่มรื่น สบาย ไม่แออัด
 
มีบริการซักรีดเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น
 
ต้องการใช้บริการ ติดต่อ คุณดี
086-5443375, 086-3779767

พีดี เนอร์สซิ่งโฮม มีทั้งหมด 3 สาขา
สาขาปากเกร็ด นนทบุรี​
พีดี เนอร์สซิ่งโฮม สาขา นนทบุรี
 
สาขาหนองหอย เชียงใหม่
พีดี เนอร์สซิ่งโฮม สาขา หนองหอย
 
สาขาสารภี เชียงใหม่
พีดี เนอร์สซิ่งโฮม สาขา สารภี
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]