พีที เนอร์สซิ่งโฮม

123/2 หมู่6 บ้านหนองไหว ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

*ข้อมูลจากพีที เนอร์สซิ่งโฮม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

สถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ เชียงใหม่สันป่าตอง? 0899545566

ลักษณะการให้บริการ
 • รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ความดัน เบาหวาน ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมอง อื่นๆ
 • ดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง ฝากประจำและ ไป-กลับ ชั่วคราวโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ มากกว่า3ปี
 • มีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เดือนละครั้ง
 • บริการวัดสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิต ค่าอ๊อกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ
 • ดูแล ระบบขับถ่าย อุจจาระ ปัสสาวะมีนักโภชนาการอาหารควบคุมดูแล
 • ดูแลความสะอาดร่างกายโดยทั่วไป อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ทำความสะอาดช่องปากและฟัน ตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวด 
 • ฟรีกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และจิตใจ โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ วันละสองครั้ง และฟรีการพยาบาล
 • บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด 
 • มีการตักบาตรอาทิตย์ละครั้ง
 • เปิดธรรมมะให้ฟังทุกเช้า


สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าพัก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าพักและญาติผู้รับผิดชอบ 1 คน 
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าพักและญาติผู้รับผิดชอบ 
 • เตรียมข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าพัก อาการต่าง ๆที่ต้องการดูแล อาการผิดปกติที่ต้องคอยสังเกตและเฝ้าระวัง
 • รายละเอียดเรื่องการรับประทานยา 
 • ประวัติการรักษาพยาบาล เช่น ผลเลือด,  ผล x-ray และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแล  
 •  ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม สบู่ แป้ง ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า
พีที เนอร์สซิ่งโฮม
123/2. หมู่6
บ้านหนองไหว. ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
0899545566 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]