คลินิกตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

*ข้อมูลจากคลินิกตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

คลินิกตรวจคุณภาพการนอนหลับ (Sleep test)

ขอบเขตการให้บริการ
 
     การตรวจคุณภาพการนอนหลับเป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  รวมถึงศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย ปัจจุบันจัดว่าเป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐานสากล  (gold standard) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่พบบ่อยๆ เช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหานใจขณะหลับ เป็นต้น แพทย์จะประมวลประวัติ  ผลการตรวจร่างกายทางหู คอจมูก และตรวจร่างกายโดยรวม หากมีข้อบ่งชี้แพทย์พิจารณาส่งตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep  Test  (Polysomnography) เพื่อหาระดับความรุนแรงและอาการของโรค จากระดับความลึกของการนอนหลับโดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยว่ามีภาวะการณ์หยุดหายใจร่วมด้วย ว่าสมองมีการขาดออกซิเจนมากน้อยเพียงใด ซึ่งในขณะนอนหลับจะมีการบันทึกข้อมูลนี้อย่างละเอียดเพื่อแพทย์จะทำการวิเคราะห์ผลและแนะนำวิธีการรักษาเป็นลำดับต่อไป
 
อาการที่สงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ ได้แก่
 1. ง่วงนอนในเวลากลางวันหรือหลับในขณะขับรถ
 2. นอนเยอะแต่นอนไม่เต็มอิ่ม ตื่นไม่สดชื่น
 3. นอนหลับยาก หรือ หลับไม่สนิท
 4. หงุดหงิดน้ำหนักเพิ่ม
 5. มีความรู้สึกอ่อนล้า เพลียระหว่างวัน
 6. ไม่มีสมาธิ หลงลืมง่าย
 7. คนข้างๆบอกว่านอนกรนเสียงดัง
 8. สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง
ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคที่จะเกิดจากการนอนไม่มีคุณภาพ ได้แก่
 1. ความดันโลหิตสูง
 2. เบาหวาน
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 4. อัมพฤต & อัมพาต
 5. สมรรถภาพทางเพศชายเสื่อมถอย
 6. โรคความจำเสื่อม
 7. โรคเครียดและซึมเศร้า 
 
วันและเวลาให้บริการ
 • อังคาร    เวลา 13.00  – 16.00 น.
 • ศุกร์       เวลา 17.00  – 20.00 น. 
 
*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง  
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]