ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม

*ข้อมูลจากธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์ดูแลทั้งหมด 7 สาขา
 
  • เปิดสาขาที่ 7 แล้ว ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขานนทบุรี (ถนนเลี่ยงเมืองซอย 5 ปากซอยวัดบางแพรกเหนือ)
  • ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 (บ้านอุ่นเรือน)
  • ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 (บ้านอยู่เจริญ)
  • ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจซอย 22-20 (บ้านนพณรงค์)
  • ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจซอย 22-20 (บ้านมารวย)
  • ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาประชาอุทิศระหว่างซอย 60-62 (โครงการวิเศษสุขนคร 25)
  • ธนบุรีเนอร์สซิ่งโฮม สาขาประชาอุทิศ 90 (หมู่บ้านไทยสมบูรณ์)
 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]