SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์สว.1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000
จันทร์ -ศุกร์ เวลา 07.00 –16.00 น.

*ข้อมูลจากSMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บริหารโดยคณะแพทยศาสตร์ มข. 

คลินิค
 1. คลินิกกระดูกและข้อ (Orthopedics Clinic)
 2. คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง (Neurosurgery Clinic)
 3. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery Clinic)
 4. คลินิกศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (Cardiovascular Thoracic Surgery Clinic)
 5. คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urology Surgery Clinic)
 6. คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด (Vascular Surgery Clinic)
 7. คลินิกศัลยกรรมเด็ก (Pediatric Surgery Clinic)
 8. คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery Clinic)
 9. คลินิกโรคศัลยกรรมมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Surgery Clinic)
 10. คลินิกนิทราเวช (Sleep Lab Clinic)
 11. คลินิกหู คอ จมูก (Ear ,Nose, Throat Clinic)
 12. คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม (Gynecology Clinic)
 13. คลินิกโรคผิวหนัง (Skin Clinic)
 14. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Endoscopy Center of Excellence)
 15. คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatoid Arthritis Clinic)
 16. คลินิกระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Diseases Clinic)
 17. คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatric Clinic)
 18. คลินิกไต (Kidney Clinic)
 19. คลินิกอายุรกรรม (Medicine Clinic)
 20. คลินิกโรคเลือด (Hematology Clinic)
 21. คลินิกตรวจสุขภาพ (Medical Check-up Clinic)
บริการ
 
 เส้นทางสู่การเป็น SMC
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ทราบหรือไม่ว่า SMC นั้นได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2550 โดยเริ่มต้นจาก “คลินิกนอกเวลา” ซึ่งย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ (ส.ว.1) ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา และให้บริการแบบองค์รวมสหสาขาทุกวิชาชีพ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คลินิกบริการสุขภาพแบบบูรณาการ” เน้นความสะดวกรวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยได้เปิดให้บริการผู้ป่วยในแบบบูรณาการ 2 หอผู้ป่วย คือ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 11 และหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 12
 
ต่อมาในปี 2553 ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยทีมงานได้ไปศึกษาดูงานกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง เพื่อนำมาพัฒนาระบบการให้บริการ ในระยะแรกเน้นการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยให้มีการขยายการบริการห้องตรวจผู้ป่วยในเวลาราชการ จนกระทั่งปี 2556 ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ประสงค์ชำระเงินสด และกลุ่มที่มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต ให้สามารถเข้าถึงบริการโรงพยาบาลของรัฐบาลได้มากขึ้น โดยขยายการให้บริการในรูปแบบการบริการจ่ายสินไหม ซึ่งใช้ระบบการพิจารณาอนุมัติผ่านเครื่องโทรสาร (Fax Claim Service) และเปิดหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 14 ขึ้น จำนวน 12 ห้อง ให้การดูแลโดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ในด้านการวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
 
ระหว่างปี 2560 – 2562 บุคลากรระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ไปศึกษาดูงานทั้งโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายบริการไปสู่ระดับอาเซียนในอนาคตและกลับมาดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและขยายบริการผู้ป่วยนอก โดยแยกเป็น Premium Clinic, Special Clinic และ Check up Clinic รวมถึงขยายบริการผู้ป่วยใน ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 14 เปิดขยายเตียงให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 23 เตียง เพิ่มการบริการที่หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 13 และ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 15 นอกจากนั้นยังได้เชิญทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และร่วมออกแบบระบบบริการ พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะผู้ให้บริการทุกระดับอีกด้วย
 
จนในที่สุด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จากคลินิกนอกเวลาจึงได้กลายมาเป็น SMC ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ อย่างเต็มภาคภูมิ ยกระดับการบริการขึ้นเป็น Premium Service โดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับเลิศ ให้บริการด้วยหัวใจโดยเอาใจใส่ต่อจิตใจของผู้ป่วยและญาติอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง สร้างบรรยากาศแห่งความสุขทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามปณิธานขององค์กร “Happiness of Care” ความสุขของการได้ดูแล
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]