× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร/บริการ

ศูนย์/แผนกโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ข้อมูลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2522 มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในซอยสุขุมวิท 49 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขาดังนี้
 
  1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  3. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  4. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  5. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
  6. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  7. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
โรงพยาบาลสมิติเวช มีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ในพ.ศ. 2542 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล อาทิ รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านธุรกิจบริการ สาขาโรงพยาบาล Prime Minister Award 2004 ใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation – HA ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) รางวัล Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)นอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก รวมถึงรางวัลสุดยอดโรงพยาบาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก World Best Hospital เป็นต้น
 
 
โรงพยาบาลสมิติเวช มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 275 ราย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 400 ท่าน มีเทคโนโลยีทางการตรวจรักษาที่ครบวงจร ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีบุคคลากรที่พูดได้หลายภาษาและบริการพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ เช่น บริการล่าม และบริการติดต่อสถานทูต นอกจากนี้ภายในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ยังมี Japanese Medical Center แยกเป็นสัดส่วน แบบ One – Stop –Service ในการดูแลคนญี่ปุ่น
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 500 ท่าน มีบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรพร้อมบริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอันเป็นย่านที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวด เร็ว และอยู่ในละแวกเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถรับส่งผู้ป่วยจากคลินิกสมิติเวชที่สุวรรรภูมิได้อย่างทันท่วงที
 
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช มี 2 สาขาตั้งอยู่ภายในอาณาเขตเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลเด็กครบวงจร ประกอบด้วยแพทย์
 
แพทย์เฉพาะทางกว่า 150 คน สามารถรักษาโรคเฉพาะทางของเด็กในขั้นตติยภูมิ มีการผ่าตัดเฉพาะทาง มีความพร้อมในการรักษาเด็กพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ อาทิ หอทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU) สำหรับเด็กแรกเกิด – 1 เดือน หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต(PICU) สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนเป็นต้นไป แผนกศัลยกรรมเด็กที่สามารถผ่าตัดสมอง ทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคยากในเด็กได้ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กทางอากาศ
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 184 เตียงที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 130 กิโลเมตรนี้เป็นแหล่งให้บริการทางการแพทย์สำคัญแก่ประชาชนทั่วไป,พนักงาน ต่างชาติ,และนักท่องเที่ยวในย่านชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม, ท่าเรือแหลมฉบัง และเมืองตากอากาศพัทยา นอกจากนี้ ได้เปิด Japanese Hospital สำหรับดูแลผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยได้เตรียมพื้นที่ชั้นพิเศษ แยกเป็นสัดส่วน แบบ One – Stop –Service ในการดูแลคนญี่ปุ่น
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มีบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมายครบวงจร อาทิ สถาบันเต้านม สถาบันภูมิแพ้ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ล้อมรอบด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร โครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง จากรถไฟฟ้าหลายสาย อาทิ BTS สถานีวงเวียนใหญ่, BTS สถานีกรุงธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมที่จะให้บริการชาวฝั่งธนบุรีได้อย่างครบวงจร
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 79 เตียง มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดีที่มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกแบ่งแยกเป็นคลินิกทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมาย
 
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 31 เดียง ตั้งอยู่ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมให้บริการด้านการรักษาทางการแพทย์ทั้งชาวไทยโดยเฉพาะชุมชนสมิติเวชไชน่าทาวน์ และชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีชื่อเสียงในเรื่องการรักษาตาครบวงจร การกายภาพบำบัดและศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
ในต่างประเทศมีคลินิกสมิติเวช 2 แห่งในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า คือ
 
  • คลินิกในโรงพยาบาลปารามี (Samitivej Parami Clinic)
  • คลินิกสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
  • สมิติเวช รักษาด้วยความเชี่ยวชาญ พยาบาลด้วยความใส่ใจ
Samitivej Totally, Truly Care
 
 

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)