ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเฉพาะทางฯจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเด็กก้าวหน้า สมุทรสงคราม

Logo Thumb preview

คลินิกเฉพาะทางฯจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเด็กก้าวหน้า สมุทรสงคราม 6/7 ม.6 ถ.สมุทรสงคราม - ดำเนินสะดวก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

ที่อยู่/ติดต่อ
6/7 ม.6 ถ.สมุทรสงคราม - ดำเนินสะดวก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ คลินิกเฉพาะทางฯจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเด็กก้าวหน้า สมุทรสงคราม

 นายแพทย์สมชาติ   สุทธิกาญจน์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 
การศึกษา     
 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2526
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2544
ประวัติการทำงาน
 
จิตแพทย์เด็กร.พ. ศรีธัญญา, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
คณะทำงานโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในสถานศึกษา สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. 2544 - 2545
วิทยานิพนธ์
 
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก CBCL และ SDQ  ในเด็กประถมศึกษา
งานปัจจุบัน
 
จิตแพทย์ part time โรงพยาบาลนภาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น part time สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
คลินิกเด็กก้าวหน้าราชบุรี และสมุทรสงคราม
บทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
เผยแพร่ใน www.doctorsomchart.com
 
ประสบการณ์อื่น ๆ
 
วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ
“เหตุแห่งการกระทำผิด และใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน”
“เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว”
ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่