Myhomekae ศูนย์ฟื้นฟูดูแล ผู้สูงอายุ ENG

65 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9ซอย 28 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

*ข้อมูลจากMyhomekae ศูนย์ฟื้นฟูดูแล ผู้สูงอายุ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

Myhomekae ศูนย์ฟื้นฟูดูแล ผู้สูงอายุ 
อยู่ไกลก็เหมือนใกล้เพราะเราดูแลใส่ใจ ดุจญาติมิตร อบอุ่นในบรรยากาศ บ้านสวนสไตล์รีสอร์ท ปลอดภัยด้วยระบบวงจรปิด 24 ชม.


บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นแบบรีสอร์ท
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม จิตเวช โดยดูแลตามหลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) ซึ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยอาหารตามอาการของโรค โดยนักโภชนบำบัดประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา โภชนบำบัดจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ร่วมกับ การดูแลผู้สูงอายุ และมีนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญ ใส่บาตรในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมรื่นเริง ร้องรำทำเพลง ออกกำลังกาย ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลให้เข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด มากกว่าการนอนและใช้ชีวิตบนเตียงนอน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการส่งเสริมศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ลดความเหงา ฝึกการใช้สมอง ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาวะทางร่างกายของผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้


 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]