กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก ENG

117/26 หมู่ 2 ซอยเลียบคันคลอง ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

*ข้อมูลจากกุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก เป็นคลินิกที่เป็นให้บริการตั้งแต่ปี 2540 เป็นระเวลา 20 ปี มีทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาเฉพาะทางสูติ-นรีเวช การตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคของสตรี การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus  การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูตินรี เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี  นอกจากนี้ยังมีการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งครรภ์ทั้งในรายปกติและในรายที่มีความภาวะเสี่ยงสูง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เช่น การวางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร รวมทั้งให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก  และในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ การดูแลการฝากครรภ์ การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุ์กรรมเพื่อหาความผิดปกติของทารกและความเสี่ยงของมารดาในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด การคุมกำเนิด และการติดตามผลทารกหลังคลอดด้วย


 การตั้งครรภ์ - การเตรียมตัวและการตรวจติดตาม
  •  การให้คำปรึกษาด้านการเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
  •  การตรวจในช่วงแรกของการตั้งครรภ์
  •  การตรวจคัดกรองความพิการของทารกในครรภ์
  •  การฝากครรภ์ (ANC) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอด
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]