ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ENG

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

Opening Hours : Open Daily: 8.00 am to 6.00 pm Contact : 1609

*ข้อมูลจากศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

     โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 ขนาดเตียง 100 เตียง  ตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ในนามบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิในเครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์  (Chularat hospital group ) โรงพบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้พัฒนาศักยภาพในการให้บริการลูกค้า และได้รับใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation – HA) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครบองค์รวม ให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะสาขาต่างๆ ทั้งอายุรกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง, ศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, ศัลยกรรมประสาท, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, สูติ-นารีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, จักษุ, หู คอ จมูก, ผิวหนัง, โรคระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคระบบทางเดินอาหารและตับ และเปิดให้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 ไอ.วี.เอฟ เซ็นเตอร์
 
 
          ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 ไอ.วี.เอฟ เซ็นเตอร์ ขึ้น เปิดให้บริการในปี 2560 โดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยากจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ผ่านการศึกษาอบรมจากในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน เรามีแพทย์ทั้งหมด 5 ท่าน มีนักวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ทีมพยาบาลที่คอยดูแลผู้รับบริการทั้งหมด 10 ท่าน  และมีล่ามแปลภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  มีบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้รับบริการให้ดีที่สุด
แพ็คเกจโปรโมชั่น
  • แพคเกจการตรวจสุขภาพการตั้งครรภ์
  • แพคเกจ IUI
  • แพคเกจการทำเด็กหลอดแก้ว
  • แพคเกจการแช่แข็งไข่
  • โปรแกรมตรวจคัดกรอง ภาวะมีบุตรยาก
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
  • IUI Intrauterine insemination การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง
  • IVF/ICSI เด็กหลอดแก้ว ยากระตุ้นไข่ เก็บไข่อิ๊กซี่ เลี้ยงตัวอ่อน 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]