กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ENG

94 ซ.รามคำแหง 4 แยก 5 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

*ข้อมูลจากกรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ในสภาพสังคมปัจจุบัน วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให้ผู้นำครอบครัวต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และปล่อยให้ญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักต้องอยู่บ้านกับพี่เลี้ยงหรืออยู่คนเดียวตามลำพังโดยขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ถูกวิธี ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการมีสถานที่ไว้รองรับผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยระยะพักฟื้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ให้การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำในแต่ละวันตามความสามารถ หรือความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ควบคุมดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศ ที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ
เป็นส่วนตัว ทำให้รู้สึกสบายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้นโดยเฉพาะ
กรกานต์ เนอร์สซิ่งโฮม
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดังนี้
 1. ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
 2. ดูแลผู้ป่วย Stroke และผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 3. ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
 4. ดูแลการทำกายภาพเบื้องต้น นวดผ่อนคลาย ด้วยนักกายภาพฯ เฉพาะทางผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคอื่นๆ
 5. ผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน และดูแลฟื้นฟูป้องกันภาวะแผลกดทับ
 6. ผู้ป่วยเจาะคอ ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง สวนปัสสาวะ ทำแผล และอื่นๆ พร้อมบริการเปลี่ยนสายอาหาร และสายปัสสาวะ
 7. บริการอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะของโรค
 8. บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย คอยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
 9. บริการดูแลทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
 10. มีการส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงกรณีฉุกเฉิน และมีรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง และส่งตรวจตามแพทย์นัด หรือโรงพยาบาลในสังกัดที่ท่านรักษาอยู่
 
 
ด้านความปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด  24  ชั่วโมง
 • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตอนกลางคืน
 • มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ และดูแลรักษาความปลอดภัย
โรงพยาบาลใกล้เคียง
 • โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลคลองตัน
 • โรงพยาบาลเพชรเวช
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • โรงพยาบาลสมิติเวช
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน
อัตราค่าบริการ   (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

1. ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้  
ห้องพักแอร์รวม   *, **
รายวัน 1,000
รายสัปดาห์ 6,000
รายเดือน 20,000
 
 
2. ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ห้องพักแอร์รวม   *, **
รายวัน 1,200
รายสัปดาห์ 7,500
รายเดือน 23,000
 
 
 
 * อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • อาหารผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 • อาหารเหลววันละ 4 มื้อ หรือตามคำสั่งแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
 • ค่าแพทย์เยี่ยมดูอาการ และการดูแลรักษาการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
** อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิด เช่น Pampers, สาย Suction, แผ่นรองซับ, ชุดสาย Feed อาหาร ฯลฯ
 • วัสดุสิ้นเปลืองทางศูนย์ฯ มีจำหน่ายให้ผู้ป่วย โดยจะเก็บค่าบริการในรอบเดือนถัดไป (ในกรณีที่ญาติไม่สะดวก ซื้อมา)
 • ค่าบริการรถรับ – ส่งผู้ป่วย ไปตรวจตามแพทย์นัด
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน และอื่นๆ
 • อาหารเสริมพิเศษตามคำสั่งแพทย์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย
 • กรอกข้อมูลในใบสมัคร และใบเซ็นยินยอม
 • ประวัติการรักษา ยา และใบนัดของแพทย์
 • ชำระค่าบริการ 1 เดือน มัดจำ 1 เดือน
 • (ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองส่วนอื่นๆ คิดรวมในเดือนถัดไป)
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]