ศูนย์ดูแลผู้สูง แฮปปี้ไลฟ์ เฮลธ์แคร์

205/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

*ข้อมูลจากศูนย์ดูแลผู้สูง แฮปปี้ไลฟ์ เฮลธ์แคร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์

        เราคือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ บ้านพักคนชรา ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ หลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ผู้ป่วยให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก โดยการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด เน้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด 
 
         ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ เริ่มต้นจากคำว่า " ความสุข " ทีมงานของเราเป็นการรวมตัวกันของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน  ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเรื้อรัง มากกว่า 20 ปี  ทำให้เรามองเห็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ทั้งผู้ป่วยและญาติได้รับเมื่อยังไม่พร้อมจะนำผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน หรือแม้แต่หาบุคลากรมาดูแลผู้สูงอายุที่ท่านรักในช่วงเวลาที่ลูกหลานไปทำงานนอกบ้าน                                            
           
          เราได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ. 2558" จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558
 
          ศูนย์บำบัดและฟื้นฟู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ มุ่งมั่นที่จะให้บริการในด้านการบริบาลที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข ทั้งสุขกาย สุขใจ ในสถานที่ที่เหมือนบ้าน มีพื้นที่สีเขียว บรรยาการร่มรื่น เหมาะกับการพักฟื้นร่างกาย
 
                   
  • บ้านเดี่ยวขนาดกว้างขวาง 100 ตารางวา ในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ (อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
  • รอบตัวบ้าน บรรยากาศร่มรื่น โปร่ง โล่ง สบาย ติดกับสวนสาธารณะ
  • ปลอดภัยด้วยการระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. จาก ทีม รปภ. ประจำหมู่บ้าน โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน (ตามเวลาที่กำหนด)

 ♥ ด้านความพร้อมบุคคลากร 
ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยนักกายภาพบำบัด
 ♥ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
ห้องพักสะอาด โปร่งสบาย จำนวนเตียงไม่แออัด อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และกระดิ่งกดเรียกพนักงานทุกเตียง เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ
บรรยากาศร่มรื่น พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี มีมุมสำหรับการพักผ่อน การเดินทางสะดวก
 ♥ ด้านการดูแลการพยาบาล
 
ด้วยปรัชญาการดูแลแบบองค์รวม โดยวางแผนการดูแล ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ควบคุมดูแลด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมอาหารว่าง
จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการผ่อนคลายตามความเหมาะสม


 ♥ กิจกรรมสันทนาการ
  1. สวดมนต์ไหว้พระก่อนอน
  2. ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์
  3. กิจกรรมสังสรรค์วันเกิด เลี้ยงสังสรรค์และเป่าเค้กวันเกิด 
  4. ฟังธรรมะ จากซีดี
  5.  ออกกำลังกาย
  6. สัณทนาการ เช่น กิจกรรมกลุ่ม 
  7. ร้องเพลงคาราโอเกะ  
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Happylifehealthcare 
เปิดบริการตามปกติแล้ว  เราดำเนินการดูแลผู้สูงอายุตาม มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ที่ประกาศโดยจังหวัดนนทบุรี (คำสั่ง 1304/2563)
 
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสบายใจและไว้วางใจในความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่ท่านรัก
 
 บริการของเรา (Our Service)          
 
    ศูนย์บำบัดและฟื้นฟู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ รับดูแลผู้สูงอายุท้้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ หลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ผู้ป่วยให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก โดยการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัด เน้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด        
 
บริการหัตถการทางการพยาบาล (Nursing Delivery Service)
 
   บริการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดย ทีมพยาบาลวิชาชีพและทีมงานผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางการพยาบาลในการให้บริการทางหัตถการแก่ท่านถึงที่บ้าน เช่น ไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการดูแลที่บ้าน บริการฉีดยา ทำแผล การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การเปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะและชุดปัสสาวะ การดูดเสมหะ ฯลฯ
 
                                                                                                                 
บริการทางกายภาพบำบัด (Physical Therapy Home Service)
 
   บริการทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดและทีมงาน ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพดีให้แก่ท่านถึงที่บ้าน เช่น ไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาและร่วมการวางแผนการดูแลที่บ้าน การจัดบ้านและสถานที่ การตรวจประเมินอาการทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยลดปวด ข้อติดแข็ง การออกกำลังและฝึกกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยกลุ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]