อารียา เนอร์สซิ่งแคร์

91/1401 หมู่บ้านเคหะธานี 2 ซอย ซี1 ถนนนวลจันทร์ 56 แยก 1 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

*ข้อมูลจากอารียา เนอร์สซิ่งแคร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ห้างหุ้นจำกัด อารียา เนอร์สซิ่งแคร์ คือ สถานพยาบาทดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเข้าใจและต้องการแบ่งเบาภาระของท่านในการดูแลผู้สูงอายุ เรามีแพทย์ พยาบาล คอยให้คำแนะนำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะ ทั้งห้องพิเศษ ห้องคู่และห้องรวม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศแวดล้อมที่อบอุ่นใจเหมือนครอบครัวและบริการที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ


ดูแลผู้ป่วยในปัจจุบัน ดังนี้
  1. ผู้ป่วยสูงอายุ หรือสมองเสื่อม
  2. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
  3. ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด
  4. ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ
  5. ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]