TRSC International LASIK Center ENG

968 อาคารอื้อจือเหลียง, ชั้น 6 ถ. พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 20.00 น. | วันอาทิตย์เวลา 8.00 - 17.00 น.

*ข้อมูลจากTRSC International LASIK Center

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
TRSC เปิดให้บริการตรวจติดตามบางประเภท
TRSC เปิดให้บริการตรวจตืดตามบางประเภท เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563
สอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ที่ TRSC Call Center เวลา 8:00 - 16:30 น.
โทร 02 632 4500 เวลา


ประเภทการตรวจรักษา
 • ประการแรก เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่
 • ประการที่สอง เพื่อพิจารณาว่า ดวงตาของท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์ มีโรคใดๆ หรือไม่

การเตรียมตัวเพื่อตรวจวิเคราะห์สภาพตา
 
 
1. งดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา
 
 • คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
 • คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens) ควรงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วันก่อนตรวจ
 • สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์
เหตุผลของการงดใส่คอนแทคเลนส์ เนื่องจากคอนแทคเลนส์สัมผัสโดยตรงกับกระจกตาเมื่อใช้ไปนานๆ อาจทำให้รูปร่างของกระจกตาเปลี่ยนแปลงได้ และจะต้องใช้เวลาในการกลับคืนรูปร่างตามธรรมชาติ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งจะมีผลต่อกระจกตามากกว่าคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม การวัดสายตาโดยที่ถอดคอนแทคเลนส์มาไม่นานพอ จะได้ค่าการวัดที่ไม่เที่ยงตรงในวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา จักษุแพทย์จะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ว่า กระจกตากลับสู่รูปร่างตามธรรมชาติหรือยัง
 
 
นอกเหนือจากนั้นคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม ยังมีผลต่อปริมาณของน้ำตาที่หล่อเลี้ยงผิวตา ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะผิวตาแห้ง ทำให้มีผลต่อการวัดสายตา และต่อการสมานตัวของเซลล์ผิวตา หากความโค้งของกระจกตายังไม่ปกติ หรือยังมีภาวะผิวตาแห้ง จักษุแพทย์จะแนะนำให้ท่านถอดคอนแทคเลนส์ต่อไปอีกอย่างน้อย 2-3 วัน หรือตามความเหมาะสม และนัดท่านกลับมาตรวจสภาพกระจกตาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
 
2. การหยุดยาบางประเภท
 • ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutance, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุตาต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
 • หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาไทรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 
3. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ควรทราบก่อนการตรวจวิเคราะห์สภาพตา
 • แพทย์ผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตาจะเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดให้กับท่าน ดังนั้นหากท่านต้องการระบุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรุณานัดตรวจวิเคราะห์สภาพตากับแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีที่มีความประสงค์หรือวางแผนที่จะเข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ นานเกิน 90 วันนับจากวันที่ตรวจ ท่านจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจซ้ำในบางขั้นตอน การตรวจซ้ำนี้มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อท่านเอง เนื่องจากในช่วงเวลาก่อนการผ่าตัดท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา หรืออาจมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการตรวจซ้ำก็จะเป็นการยืนยันผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
4. เวลาที่ใช้ในวันที่ตรวจวิเคราะห์สภาพตา: ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. (นับจากเวลานัดหมาย)
 
5. ขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์สภาพตา
 
 • ลงทะเบียนผู้เข้ารับการรักษาใหม่
 • การรับชมข้อมูล เพื่อศึกษารายละเอียดของการรักษา
 • การตรวจวัดสภาพของดวงตาด้วยเครื่องมือแพทย์ประเภทต่างๆ
 • การตรวจวัดสายตาทั้งก่อนและหลังหยอดยาขยายม่านตา
 • การหยอดยาขยายม่านตา
 • การตรวจวิเคราะห์สภาพตา และวิเคราะห์ผลการตรวจทั้งหมดโดยจักษุแพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัด
 
 
6. การสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
 • ท่านมีสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถรักษาภาวะสายตาผิดปกติได้ โอกาสสำเร็จในการรักษาและโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ท่านสามารถนัดผ่าตัดการรักษาได้ทันที หรือตามที่ท่านสะดวก
 • ท่านไม่สามารถรักษาภาวะสายตาผิดปกติได้ อาจเนื่องจากเหตุผลต่างๆ จากสภาพของดวงตา สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ฯลฯ แพทย์ผู้ตรวจอาจแนะนำทางเลือกการรักษาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับท่านต่อไป โดยแพทย์ผู้ตรวจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของท่านต่อไป
 • ท่านอาจจะสามารถเข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ได้ แต่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพดวงตากลับสู่สภาพปกติ เหมาะสมต่อการรักษา เช่น อาการตาแห้ง หรือตาอักเสบจากการแพ้คอนแทคเลนส์ หรือการตรวจต่อกับจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ เพื่อประเมินโรคตาต่างๆ เช่น สงสัยโรคจอประสาทตา หรือสงสัยโรคต้อหิน ฯลฯ
7. อาการหลังการหยอดยาขยายม่านตาด้วยยา Mydriacyl (Tropicamide 1.0%) ซึ่งผลของยาจะทำให้มีอาการดังต่อไปนี้
 
 • มองเห็นไม่ชัดเจน ภาพเบลอ
 • มองใกล้ลำบาก เมื่อใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
 • สู้แสงจ้าลำบาก อาจช่วยบรรเทาได้โดยการใส่แว่นกันแดด (ในกรณีที่ท่านนัดตรวจในตอนกลางวัน)
 • อาจมีอาการวิงเวียนศรีษะ
 • อาการดังกล่าว จะมีผลเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง
จากอาการดังกล่าวจึงไม่แนะนำให้ขับรถมาเองในวันตรวจ
  สถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา ให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ) ด้วยการผ่าตัดวิธี ReLEx, LASIK, FemtoLASIK, PRK, การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม
 
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การนำของ นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์และ คุณวนิดา ชันซื่อ ประธานกรรมการบริหาร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะสายตาผิดปกติในประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล TRSC ได้เลือกสรรเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าดีที่สุดมาใช้ในการรักษาพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ถึงพร้อมทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์อย่างแท้จริง ภายใต้การบริการแบบชั้นหนึ่ง (First Class Service)
 
นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ เป็นจักษุแพทย์ท่านแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) และ ReLEx ในประเทศไทย และยังเป็นจักษุแพทย์ชาวเอเชียอาคเนย์ท่านแรก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ORBIS International เป็นองค์กรการกุศล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับจักษุแพทย์ทั่วโลก เพื่อต่อสู้และรักษาปัญหาตาบอดในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก
 
โดยใช้เครื่องบินพาณิชย์นำมาดัดแปลงเป็น โรงพยาบาลตา ที่มีห้องผ่าตัด ห้องเรียน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เรียกได้ว่าเป็น "โรงพยาบาลตาเคลื่อนที่" ผลงานทางการกุศลเพื่อมวลมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ นายแพทย์ เอกเทศ ชันซื่อ ได้รับตำแหน่ง Project Director หรือ ผู้อำนวยการของเครื่องบิน ORBIS ซึ่งมีทีมงานทั้งหมด 25 คน
 
คุณวนิดา ชันซื่อ เป็นผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดภาวะสายตาผิดปกติด้วยตนเองตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นวิธีที่เรียกว่า PRK ซึ่งเป็น การใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เพียงอย่างเดียวปรับความโค้งของกระจกตาชั้นนอกสุด ซึ่งผลที่ได้รับจากการรักษานั้น ก่อให้เกิดความมหัศจรรย์แห่งการมองเห็นอย่างแท้จริง จึงมีความต้องการที่จะให้ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกัน ประกอบกับการมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล และการบริหารงานโรงแรม จึงมีความปรารถนาที่จะนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดมาผสมผสานกัน เพื่อมอบเป็นบริการที่ดีที่สุดกับผู้รับการรักษาทุกท่าน
 
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และนโยบายอันแน่วแน่ของ TRSC ซึ่งมุ่งมั่นในหลักการเพื่อความเป็นเลิศในการมองเห็น และความเป็นผู้นำด้านเลสิคด้วยประสบการณ์ของทีมแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจสูงสุด ทำให้ TRSC เป็นเลสิคเซ็นเตอร์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 นำมาซึ่งความมั่นใจแก่คนไทย และชาวต่างชาติผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจ และรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com