Laser Vision International LASIK Center ENG

49/5 อาคารเลเซอร์วิชั่น ซ.รัชดาภิเษก48 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

*ข้อมูลจากLaser Vision International LASIK Center

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
 1. การรักษาตามสภาพสายตา
  สายตาสั้น ยาว เอียง
  • ReLEx SMILE คืออะไร?
  • LV Signature FemtoLASIK คืออะไร?
  • Standard LASIK คืออะไร?
  • รู้จักกับ PRK
  • รู้จักกับ Phakic IOL(การใส่เลนส์เสริม)
 2. สายตายาวตามอายุ
  • รักษาสายตายาวตามอายุ NV LASIK
  • RLE(การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม)
 3. ต้อกระจก
  • การสลายต้อกระจก
 4. การตรวจประเมินสภาพตา Laser Vision International LASIK Center ได้รับการก่อตั้งขี้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 เพิ่อให้บริการรักษาสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือ เอียง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาระบบมาตรฐานการรักษาสายตา ด้วยวิธีเลสิคให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกตลอดเวลา เรามุ่งมั่นเน้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซื่งจำเป็นต้องอาศัยทั้งฝีมือความชำนาญ ความละเอียดอ่อน ความแม่นยำสูงสุดผนวกกับการให้บริการ และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเลิศจากบุคลากรทุกระดับ
 
ด้วยประสบการณ์ด้านเลสิคกว่า 22 ปี Laser Vision ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เสียงตอบรับและความไว้เนื้อเชื่อใจที่เราได้รับเป็นการตอบแทนจะเป็นกำลังใจสำคัญที่เราพัฒนาคุณภาพในการรักษาความปลอดภัย และการบริการที่ดีเลิศต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ปณิธานเดียวกัน คือ “เพื่อประโยชน์สูงสุด” ของท่าน ด้วยความเป็น “มืออาชีพ” จากเรา
 
ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ ระบบ ISO 9001 ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่น
เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดเพื่อพัฒนาระบบ ISO 9001 ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ ศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่นจึงขอประกาศนโยบายคุณภาพให้ทราบ


ความเป็นมืออาชีพทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
 
มืออาชีพด้าน ทีมแพทย์ ( Pro Medical LASIK )
มืออาชีพด้าน เทคโนโลยี ( Pro Technology LASIK )
มืออาชีพด้าน ประสบการณ์ ( Pro Experience LASIK )
มืออาชีพด้าน บริการ ( Pro Service LASIK )

ความรู้สุขภาพตา โดย Laser Vision

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com