ศูนย์รักษาสายตา โรงพยาบาลศิริราช SiLASIK ENG

ตึก 84 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

*ข้อมูลจากศูนย์รักษาสายตา โรงพยาบาลศิริราช SiLASIK

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ศูนย์รักษาสายตา โรงพยาบาลศิริราช - Siriraj iLASIK Center (SiLASIK: เอส-ไอ-เลสิก) จัดตั้งขึ้นโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยทุนสนับสนุนจากท่านผู้มีจิตศรัทธาผ่านทางศิริราชมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอนและเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ
 
ศูนย์ SiLASIK เป็นศูนย์รักษาสายตาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้มีการนำเทคโนโลยี่ในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ หรือที่เรียกว่า FemtoSecond iLASIK มาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งมีความแตกต่างจากการทำ LASIK ทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 
ศูนย์ SiLASIK ตั้งอยู่ ณ อาคาร 84 ปี ฃั้น 2 ในพื้นที่ที่มีความสะดวกสบายในการดูแลและให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาผิดปกติ พร้อมด้วยทีมจักษุแพทย์ที่ชำนาญการ และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจวัดสายตา รวมทั้งอุปกรณ์ในการตรวจวัดและรักษาที่ทันสมัยครบครัน วันนี้ศูนย์ SiLASIK พร้อมแล้วที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับสากล เสมือนหนึ่งท่านเป็น "บุคคลสำคัญที่สุด" ของเรา

เทคโนโลยี iLASIK
  • เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวกระจกตา WaveScan WaveFront System
  •  เครื่องแยกชั้นกระจกตา
  •  เครื่องเจียรนัยผิวกระจกตาด้วยเลเซอร์ VISX Star S4 IR ™ Excimer Laser System


การบริการ
  • บริการด้านการให้คำปรึกษา 
  • บริการด้านการตรวจประเมินสายตา   
  • บริการด้านการแก้ไขสายตาผิดปกติ 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]