Happy nursing home สถานที่ศูนย์ดูแล พักฟื้น ผู้สูงอายุและคนป่วย บางแค ENG

88/12 สำเพ็ง2 ซอย1 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

*ข้อมูลจากHappy nursing home สถานที่ศูนย์ดูแล พักฟื้น ผู้สูงอายุและคนป่วย บางแค

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

Happy Nursing Home
ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะราย
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางแค เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยพนักงานที่ผ่านการอบรม ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เรามุ่งมั่นและยึดถือหลักในการให้บริการโดยมุ่งเน้นความใส่ใจ ดูแลห่วงใย จริงใจในบริการ เสมือนญาติของเรา โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้น


ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่แฮปปี้เนอร์สซิ่งโฮมรับดูแล
 • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 • ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
 • ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยภายหลังการผ่านตัดที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว
ปล.ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง
 

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการเข้าพัก
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติจำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและของญาติ
 • เอกสารประวัติการรักษา เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการรักษาพยาบาล เช่น ใบรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ์ การรักษาพยาบาลทางการแพทย์
 • ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
อัตราค่าบริการของแฮปปี้เนอร์สซิ่งโฮม
 
การบริการดูแลของเรามีทั้งแบบรายเดือน , แบบรายสัปดาห์ , แบบรายวัน


 
 การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 1. ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
 2. ดูแลการขับถ่าย ทำแผลกดทับ
 3. วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)
 4. คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอาการผิดปกติจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 5. ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา
 6. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
งานบริการที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
 
 1. ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง
 2. ดูแลการกระตุ้น การรับรู้ของผู้ป่วยด้านสมอง
 3. ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม
 4. กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
 5. กิจกรรมด้านศาสนา เช่น การทำใส่บาตร
 6. กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกานต์ วันลอยกระทง
 7. การบริการพบแพทย์ตามนัด โดยเจ้าหน้าดูแล 1 คน
 
สิ่งที่ผู้ป่วยได้รับในอัตราค่าบริการ
 1. การดูแลตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 2. บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันต่างๆ
 3. ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
 4. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 5. ทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ
 6. ได้รับบริการกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 7. บริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
 8. ผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ 4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์กำหนด
 9. จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
 10. บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด (ญาติเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)
 11. ห้องพัก พร้อม พัดลม เครื่องปรับอากาศ
 12. ห้องน้ำ พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
 13. ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด
 14. และอื่นๆตามความเหมาะสม
สิ่งที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
 
 1. ค่าบริการทางการแพทย์
 2. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 3. อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง 
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และเจ้าหน้าที่พาไปตรวจตามแพทย์นัด
 5. ค่าผ้ารองซับและผ้าอ้อมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
 6. ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟันฯลฯ   


 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]