เอลเดอร์ลี่ซีโฮม ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยติดเตียง ENG

1060/54 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 เอลเดอร์ลี่ซีโฮม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900

*ข้อมูลจากเอลเดอร์ลี่ซีโฮม ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยติดเตียง

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
 บริการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ในสังคมซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก มะเร็งระยะสุดท้ายที่บั่นทอนกำลังใจคนในครอบครัว เวลาที่เหลืออยู่ร่วมกันจะทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความสุขได้อย่างไร ผู้ป่วยไม่ต้องทุกทรมานจากความเจ็บป่วย ญาติไม่ต้องเครียดจากความไม่รู้และการดูแล เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายนี้ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงเป็นที่มาของ "เอลเดอร์ลี่ซีโฮม" สถานดูแลและให้คำปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เอลเดอร์ลี่ซีโฮม
+6682-550-8249
+662-272-1664
ID line = drnop

  • สถานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ แบบประจำ ส่งไปดูแล และให้คำปรึกษาถึงที่บ้าน
  • รับดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้าน (มะเร็งระยะสุดท้าย ให้เคมีบำบัด อัมพฤกษ์ อัมพาต เจาะคอ ใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่สายอาหาร มีท่อระบาย มีแผลเปื่อย แผลเน่า แผลกดทับ)
  • ไม่รับดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคติดต่อ และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้
  • สถานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ มีสวนป่ากลางเมือง
  • ตั้งอยู่กลางเมือง เข้า-ออกได้หลายทาง เดินทางสะดวก ใกล้บีทีเอสหมอชิต
  • ให้การดูแลโดยแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
  • ผู้ดูแลให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ดุจดั่งญาติมิตร
  • "THE ULTIMATE OF CARES" หรือ "ที่สุดแห่งการดูแล คือความห่วงใยและใส่ใจ"
 
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัท เอลเดอร์ลี่ซีโฮม จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น เราได้เลือกบ้านเลขที่ 16/4 ซอยอินทามระ 17 เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกของเรา ต้นเดือนมกราคม 2562 เราได้เริ่มทำความสะอาด และสำรวจพื้นที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ เราเขียนแบบการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับการดูแลผู้สูงอายุมากที่สุด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงได้ในเดือนมีนาคม แต่ปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงพื้นที่ เราจึงจำเป็นต้องเลือกสถานที่ใหม่ ซึ่งเหมาะสมกว่า เป็นบ้านเลขที่ 1060/54 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 โดยได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม และพร้อมเปิดดำเนินการแล้ว ตั้งแต่กันยายน 2562


ใช้บ้านเก่ามาปรับปรุงใหม่
เราใช้เวลาค้นหาบ้านหลังเก่านี้อยู่นาน เพราะเราต้องการใช้ประโยชน์จากบ้านหลังเก่า แต่ปัญหาสำคัญ คือ 
หาบ้านเช่าไม่ง่ายอย่างที่คิด
 
สถานที่ตั้งอยู่กลางชุมชน
บ้านที่อยู่กลางชุมชนใกล้ชิดผู้สูงอายุ เดินทางไปมาสะดวก ใกล้ชิดลูกหลาน  มาเยี่ยมเยียนได้ง่าย ไม่เสียเวลา เดินทางเข้าออกได้หลายวิธี
 
ให้คนหนุ่มสาวดูแลผู้สูงอายุ
การให้คนหนุ่มสาวได้ดูแลผู้สูงอายุนั้น ค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่คือการทดแทนคุณพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดู เพื่อทดแทนคุณผู้สูงอายุ
 
กิจกรรมหลากหลาย
ผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีกิจกรรมฟื้นฟู และสันทนาการต่างๆ มากกว่าเพียงการรับประทาน หรือการพักผ่อน เพื่อประโยชน์ ช่วยชะลอความเสื่อม และฟื้นฟู
 บริการของเรา

เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างการได้บางส่วน หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต ทั้งยังขาดผู้คอยดูแล เพราะบุตรหลานแต่ละคนต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ จึงต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านกันตามลำพัง เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเอลเดอร์ลี่ซี่โฮม สถานดูแลผู้สูงอายุของเรา สามารถตอบโจทย์นี้ ให้เราดูแลสิคะ ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ซ่วยลดความกังวลให้กับญาติและผู้สูงอายุเอง ดังคำขวัญของเราที่ว่า "THE ULIMATE OF CARES" ที่สุดของการดูแล คือความห่วงใยและใส่ใจ
 
บริการดูแลแบบประจำ
บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง แบบอยู่ประจำกับสถานดูแลฯ โดยคิดค่าใช้บริการเป็นรายเดือน หรือรายวัน
 
บริการดูแลแบบไป-กลับ
บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยแบน ไป-กลับ (Daycare) โดยคิดค่าใช้บริการแบบรายวัน และรายเดือนอัตราค่าบริการ ดูแลผู้สูงอายุ
ค่าบริการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
บริษัทเอลเดอร์ลี่ซีโฮมจำกัด
เอกสารลำดับที่ ๗-๒๕๖๒
 
ปรับปรุง ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๙ พ.ย. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕ เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๓
 
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น 
บริษัทเอลเดอร์ลี่ซีโฮมจำกัด เลขที่ ๑๐๖๐/๕๔ ซอยวิภาวดีรังสิต ๕ (แยกยาสูบ ๑) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  โทรสอบถาม ๐๒-๒๗๒-๑๖๖๔,  ๐๘๑-๙๖๐-๖๘๙๑
 
ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านยินดีมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าดูแลและค่าบริการเป็นระยะเวลา ๑ ปีดังนี้
 
๑.      บริการ Day Care (ดูแลระหว่างวันไม่เกิน ๑๒ ชม.) วันละ ๑,๐๐๐ บาท/วัน (งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙)
 
๒.      บริการรายวัน (ดูแล ๒๔ ชั่วโมง) วันละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน (งดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙)
 
๓.      บริการรายเดือน ห้องรวมกลาง จากปกติ ๒๓,๐๐๐ บาท/เดือนลดเหลือ ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน
 
๔.      บริการรายเดือน ห้องรวมใน (ห้องโชติรส) จากปกติ ๒๙,๕๐๐ บาท/เดือน ลดเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท/เดือน
 
๕.      บริการรายเดือนห้องเดี่ยว (ห้องไชยรัตน์) จากปกติ ๔๖,๕๐๐ บาท/เดือน ลดเหลือ ๓๘,๐๐๐ บาท/เดือน
 
๖.      บริการรายเดือนห้องร่วม ๒ เตียง (ห้องโอกาว่า) จากปกติ ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน ลดเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน
 
บริการที่ท่านจะได้รับจากเอลเดอร์ลี่ซีโฮม (Elderly C Home)
 
๑.      การดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมงจากทีมผู้ดูแล (Caregiver) 
 
๒.      อาหารรับประทาน ๓ มื้อกรณีที่รับอาหารทางสายมีอาหารปั่น ๔ มื้อและน้ำระหว่างมือหรือตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ (กรณีอาหารปั่นทางสายมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม)
 
๓.      เช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายวันละ ๒ ครั้งเช้า - เย็น
 
๔.      สระผมตัดผมตัดเล็บตามความเหมาะสม
 
๕.      ทำความสะอาดช่องปากและฟันวันละ ๒ ครั้งเช้า - เย็น
 
๖.      พลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ
 
๗.      การพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 
๘.      บริหารจัดการเรื่องยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
 
๙.      เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวเครื่องนอน ๑ ชุด/วัน
 
 
 
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอลเดอร์ลี่ซีโฮม (Elderly C Home)
 
๑.         ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำแผลเพิ่มเติมตามราคาที่ใช้จริงเช่นเซ็ตทำแผลปราศจากเชื้อ, Tegaderm, Sofra Tulle, Top gauze
 
๒.        ค่าบริการทำแผล (ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม) ๕๐ บาท/ครั้ง (รวมสำลีก้อน, แอลกอฮอล์, gauze ๔ ชิ้น)
 
๓.        ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบายอุจจาระ เช่น ยูนิซันขนาด ๒๐ มล. = ๒๕ บาท/ลูก ยูนิซันขนาด ๑๐๐ มล. = ๑๑๐ บาท/ลูก
 
๔.        ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบายปัสสาวะ เช่น สายสวนปัสสาวะ ๓๐ บาท/เส้น ชุดปราศจากเชื้อ ๑๕ บาท/ชุด
 
๕.        ค่าเครื่องและวัสดุอุปกรณ์พ่นยา กรณีใช้เครื่องพ่น ๑๐ บาท/ครั้ง กรณีใช้ท่อออกซิเจน ๒๐ บาท/ครั้ง
 
๖.         ค่าเครื่องและวัสดุอุปกรณ์การใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเหมาจ่าย ๑๐๐ บาท/วัน ๒,๕๐๐ บาท/เดือน
 
๗.        ค่าวัสดุสำหรับฉีดยาและทำหัตถการพิเศษตามราคาของที่ใช้จริง
 
๘.        ค่าวัสดุอุปกรณ์สายให้อาหารทางจมูก เช่น สายทางจมูก (Nasogastric tube) ๓๐ บาท/เส้น 
 
๙.        ค่ารถ นำส่งโรงพยาบาลตามอัตราที่ผู้ให้บริการภายนอก หรือโรงพยาบาลกำหนด บวกค่าบริการร้อยละ ๑๐
 
๑๐.     ค่าผู้ดูแล พาผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปส่งโรงพยาบาลแทนญาติ ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง/คน
 
๑๑.     ค่าผู้ดูแล ติดตามญาติ เพื่อพาผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปส่งโรงพยาบาล ๑,๒๐๐ บาท/ครั้ง/คน
 
๑๒.     ค่าบริการล้างไตตามอัตราที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
 
๑๓.     ค่าอาหารเสริมพิเศษเพิ่มเติมตามราคาอาหาร บวกค่าบริการร้อยละ ๑๐ เช่น Prosure, Ensure ฯลฯ
 
๑๔.     ค่าของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ครีมนวด โลชั่น แป้ง ไม้พันสำลี กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ฯลฯ ญาตินำมาเอง หรือ ตามราคาสินค้าบวกค่าบริการร้อยละ ๑๐
 
๑๕.     ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ญาติสามารถนำมาเอง หรือตามราคาบวกค่าบริการร้อยละ ๑๐ เช่น สำลีม้วน (๔๕๐ กรัม) ๑๓๐ บาท/ม้วน, ถุงมือตรวจโรค ๑๒๐ บาท/กล่อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนาด เอ็ม (M) ๒๐ บาท/ชิ้น ขนาด เอล (L) ๒๒ บาท/ชิ้น, และสายสวน เป็นต้น
 
๑๖.     ค่าอาหารปั่นทางสายส่วนเพิ่ม ๘๐ บาท/วัน หรือ ๑,๕๐๐ บาท/เดือน
 
๑๗.     ค่าบริการเตียงลม ๔๐ บาทต่อวันหรือ ๙๐๐ บาท/เดือน
 
๑๘.     ค่าเครื่องและวัสดุอุปกรณ์ดูดเสมหะ ๓๐ บาท/ครั้ง
 
๑๙.     ค่าวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพเหมาจ่ายต่อครั้ง ๕๐๐ บาท/ครั้ง
 
๒๐.     ค่านักกายภาพบำบัดตามอัตราที่ผู้ประกอบวิชาชีพกำหนด บวกค่าบริการร้อยละ ๑๐
 
๒๑.     ค่าทำแผลเจาะคอ ๕๐ บาท/ครั้ง
 
 
 
ค่าบริการส่วนเกิน สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอลเดอร์ลี่ซีโฮม (Elderly C Home)
 
๑.     ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำแผลเพิ่มเติมตามราคาที่ใช้จริงเช่นเซ็ตทำแผลปราศจากเชื้อ, Tegaderm, Sofra Tulle, Top gauze
 
๒.     ค่าบริการทำแผล (ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม) ๕๐ บาท/ครั้ง (รวมสำลีก้อน, แอลกอฮอล์, gauze ๔ ชิ้น)
 
๓.     ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบายอุจจาระ เช่น ยูนิซันขนาด ๒๐ มล. = ๒๕ บาท/ลูก ยูนิซันขนาด ๑๐๐ มล. = ๑๑๐ บาท/ลูก
 
๔.     ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบายปัสสาวะ เช่น สายสวนปัสสาวะ ๓๐ บาท/เส้น ชุดปราศจากเชื้อ ๑๕ บาท/ชุด
 
๕.     ค่าเครื่องและวัสดุอุปกรณ์พ่นยา กรณีใช้เครื่องพ่น ๑๐ บาท/ครั้ง กรณีใช้ท่อออกซิเจน ๒๐ บาท/ครั้ง
 
๖.     ค่าเครื่องและวัสดุอุปกรณ์การใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเหมาจ่าย ๑๐๐ บาท/วัน
 
๗.     ค่าวัสดุสำหรับฉีดยาและทำหัตถการพิเศษตามราคาของที่ใช้จริง
 
๘.     ค่าวัสดุอุปกรณ์สายให้อาหารทางจมูก เช่น สายทางจมูก (Nasogastric tube) ๓๐ บาท/เส้น 
 
๙.     ค่ารถ นำส่งโรงพยาบาลตามอัตราที่ผู้ให้บริการภายนอก หรือโรงพยาบาลกำหนด บวกค่าบริการร้อยละ ๑๐
 
๑๐. ค่าผู้ดูแล พาผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปส่งโรงพยาบาลแทนญาติ ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง/คน
 
๑๑. ค่าผู้ดูแล ติดตามญาติ เพื่อพาผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปส่งโรงพยาบาล ๑,๒๐๐ บาท/ครั้ง/คน
 
๑๒. ค่าบริการล้างไตตามอัตราที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
 
๑๓. ค่าอาหารเสริมพิเศษเพิ่มเติมตามราคาอาหาร บวกค่าบริการร้อยละ ๑๐ เช่น Prosure, Ensure ฯลฯ
 
๑๔. ค่าของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ครีมนวด โลชั่น แป้ง ไม้พันสำลี กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ฯลฯ ญาตินำมาเอง หรือ ตามราคาสินค้าบวกค่าบริการร้อยละ ๑๐
 
๑๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ญาติสามารถนำมาเอง หรือตามราคาบวกค่าบริการร้อยละ ๑๐ เช่น สำลีม้วน (๔๕๐ กรัม) ๑๓๐ บาท/ม้วน, ถุงมือตรวจโรค ๑๒๐ บาท/กล่อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนาด เอ็ม (M) ๒๐ บาท/ชิ้น ขนาด เอล (L) ๒๒ บาท/ชิ้น, และสายสวน เป็นต้น
 
๑๖. ค่าอาหารปั่นทางสายส่วนเพิ่ม ๕๐ บาท/วัน หรือ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน
 
๑๗. ค่าบริการเตียงลม ๔๐ บาทต่อวันหรือ ๙๐๐ บาท/เดือน
 
๑๘. ค่าเครื่องและวัสดุอุปกรณ์ดูดเสมหะ ๓๐ บาท/ครั้ง
 
๑๙. ค่าวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพเหมาจ่ายต่อครั้ง ๕๐๐ บาท/ครั้ง
 
๒๐. ค่านักกายภาพบำบัดตามอัตราที่ผู้ประกอบวิชาชีพกำหนด บวกค่าบริการร้อยละ ๑๐
 
๒๑. ค่าทำแผลเจาะคอ ๕๐ บาท/ครั้ง
 ข้อตกลง และ ระเบียบ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากข้อขัดแย้ง ทางบริษัทจึงมีนโยบายแจ้งข้อตกลง และระเบียบปฏิบัติของผู้รับริการให้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้
 
ระเบียบการใช้บริการ
ECH Web-10.png
เรื่อง ระเบียบการใช้บริการ บริษัทเอลเดอร์ลี่ซีโฮมจำกัด
 
เอกสารลำดับที่ ๕-๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ เมื่อ ๙ พ.ย. ๒๕๖๒
 
 
 
ข้อ ๑ ระเบียบการใช้บริการถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้อง อย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับบริบท
 
ข้อ ๒ ระเบียบการใช้บริการมีดังนี้
 
๑.     ก่อนรับบริการ ผู้รับริการรายเดือนต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ๑ เดือน ผู้ใช้บริการรายวันต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมด และวางเงินประกัน ร้อยละ ๒๕ ของค่าบริการรายเดือน/ค่าบริการรายวันทั้งหมด
 
๒.     เอกสารแนบข้อตกลงการใช้บริการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย และของญาติผู้ทำข้อตกลง สำเนาเอกสารประวัติสุขภาพ ใบนัดตรวจ และรายงานทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
 
๓.     บัตรประจำตัวของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย และเอกสารที่ใช้สำหรับติดต่อกับทางโรงพยาบาลหรือราชการ ต้องเก็บไว้ที่ศูนย์ (เนื่องจากต้องใช้คู่กับตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย)
 
๔.     ญาติ/ผู้ปกครอง ผู้ทำข้อตกลงต้องเป็นตัวแทนของญาติทุกคน และเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ในทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
 
๕.     หากญาติ/ผู้ปกครอง ผู้ทำข้อตกลง มีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการในเดือนถัดไป ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน
 
๖.     กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเป็นความรับผิดชอบของญาติ กรณีที่บริษัทสำรองจ่าย ญาติต้องชำระทันที่เมื่อได้รับการเรียกเก็บ
 
๗.     กรณีที่มีค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาล ญาติต้องดำเนินการชำระกับทางโรงพยาบาลเอง หรือฝากเงินไว้ล่วงหน้ากับบริษัท
 
๘.     ห้ามเก็บสิ่งของมีค่าไว้ติดตัว หากเกิดการสูญหายทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบ
 
๙.     หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  ผู้ดูแลสามารถนำส่งผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลที่ระบุ หรือที่ใกล้ที่สุด โดยญาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 
๑๐. บริษัทไม่รับดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ กรณีมีการปกปิดข้อมูล ทางบริษัท สามารถยกเลิกบริการ โดยไม่คืนเงินประกัน และค่าบริการล่วงหน้า และคิดค่าบริการที่เกิดขึ้นในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท บวกค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 
๑๑. กรณีที่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยหรือญาติ นำยาหรืออาหารเสริมอื่น นอกเหนือจากคำสั่งการรักษาของแพทย์จากโรงพยาบาล มาใช้ ถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
 
๑๒. ค่าบริการและค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากในข้อตกลง ทางบริษัทสามารถปรับอัตราได้ตามสภาพอาการของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย และ/หรือ ตามสภาพเศรษฐกิจ โดยทางบริษัทจะประกาศทางเว็บไซต์ และแจ้งให้ญาติล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน
 
๑๓. หากผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ไม่อยู่ในความสงบ ส่งเสียง หรือกระทำการมที่รบกวนผู้อื่น ทั้งที่รู้สติและไม่รู้สติ ทางบริษัทสามารถกระทำการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการได้ หากไม่สามารถควบคุมการกระทำนั้นได้
 
๑๔. ค่าบริการที่เรียกเก็บ ต้องชำระภายใน 3 วันหลังจากได้รับการแจ้ง หรือภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้นั้น
 
๑๕. ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ญาติหรือบุคคลอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องพักค้างคืนในสถานที่ดูแด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณี
 
๑๖. เพื่อความเป็นระเบียบ และสะดวกในการให้บริการ บริษัทจึงได้กำหนดเวลาเยี่ยมเช่นเดียวกับสถานพยาบาล โดยกำหนดไว้ ๒ ช่วงเวลา คือ ๑๐.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น.
 
๑๗. ภายในสถานที่ดูแล มีพื้นที่จอดรถบริการ สามารถจอดได้ประมาณ 6 คัน นอกจากนี้สามารถจอดได้ในสวนป่าของ กทม. ด้าน ซึ่งสามารถจอดได้ในเวลากลางวันก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.
 
๑๘. กรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องไปนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล ทางศูนย์ฯ ยังถือว่าผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยยังคงใช้รับบริการของศูนย์ฯ อยู่ ยกเว้นมีความประสงค์เป็นอย่างอื่น ดังนั้นเพื่อให้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับความจริงจึงขอกำหนดการเรียกเก็บเงินดังนี้
 
ก.     หากต้องการยกเลิกบริการ จะคิดค่าบริการเป็นรายวัน วันละ ๑,๔๐๐ บาท บวกค่าบริการส่วนเพิ่ม และคืนเงินมัดจำให้ตามกำหนด
 
ข.     กรณีที่เดือนนั้นนอนโรงพยาบาลเกิน ๑๐ วัน จะลดค่าบริการรายเดือนในเดือนถัดไปให้ ๒๕%
 
ค.     กรณีที่นอนโรงพยาบาลเกิน ๒๐ วัน จะลดค่าบริการรายเดือน ในเดือนถัดไปให้ ๕๐%
 
ง.      กรณีที่นอนโรงพยาบาลเกินกว่า ๓๐ วัน หรือนอนทั้งเดือน จะลดค่าบริการรายเดือนให้ ๗๕% เพื่อรักษาสภาพการใช้บริการอยู่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com