บ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม ENG

298 พัฒนาการ53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

*ข้อมูลจากบ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 บ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม
รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น โดยพยาบาลวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
 
เราให้การบริการการดูแลผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะราย โดยพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล
เราเน้นและตั้งใจให้บริการด้วยความรักและความจริงใจในบริการ เสมือนเป็นญาติของเรา
โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อให้ผู้ป่วยมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้น
ให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ทีมงาน
บ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม เปิดให้บริการมากว่า 8 ปี  บริหารงานโดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ได้รับการฝึกสอนมาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 
มาตรฐาน
เราดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ การพยาบาล ดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยปรับการดูแลตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละท่านให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจสูงสุด
 
สถานที่
สถานที่ของเราเป็นบ้านเดี่ยว มีทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม พร้อมบริเวณโดยรอบกว้างขวาง สะอาด ร่มรื่น มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำกิจกรรม และมีอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆพร้อมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
 
การบริการ และ สิ่งอำนวยความสะดวก
บริการด้านการดูแลอย่างถูกหลักวิชาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ให้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพและทีมงานบริบาลที่มีประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายควบคู่ไปกับกิจกรรมบริหารสมอง
บริการอาหารถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน
กล้อง CCTV และ ผู้ดูแลผลัดเวรกันตลอด 24 ชั่วโมง
ดูแลด้านอารมณ์และจิตใจด้วยกิจกรรมสันทนาการ เช่น ร้องเพลง เล่นเกม อย่างต่อเนื่อง
บริการกายภาพบำบัด พาไปพบแพทย์ตามนัดหมายและรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
ภาพบรรยากาศ บ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม
พื้นที่จริงโดยรอบ ภาพรวมการรักษา และการทำกิจกรรม
 
 
 
 
“เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่าน ด้วยความอบอุ่นจริงใจ โดยพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยโดยตรง”
Certification
บ้านพอใจ เนิร์สซิ่งโฮม ได้เข้าร่วมรับการประเมินจากภาครัฐและการประกวดต่างๆมากมายเพื่อยืนยันในความมีมาตรฐานเพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของเราที่ให้บริการมากว่า 8 ปี
 บริการของเรา
รูปแบบการให้บริการ
มีทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม
รับบริการดูแลทั้งในสถานที่ของเราและที่บ้านของท่านเอง เป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน
กายภาพบำบัดรายบุคคล
บริการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ พร้อมข้อมูลบันทึกการดูแล, วัดไข้, vital sign และอาการอื่นๆของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน
แจ้งให้ญาติทราบเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และพาผู้สูงอายุส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
การดูแลผู้สูงอายุ
จัดเมนูอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย  รวมไปถึงอาหารปั่นตามสูตรของผู้สูงอายุแต่ละท่าน
ดูแลความสะอาดของร่างกาย การขับถ่ายและสุขอนามัยเฉพาะบุคคล
ดูแลเรื่องยาและการดูแลทางการแพทย์ตามการกำกับของแพทย์ของแต่ละบุคคล
ดูแลให้ความช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน
ดูแลให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายทุกวันอย่างเหมาะสม ตามสภาพร่างกายของแต่ละท่าน
ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุทุกวัน เช่น การร้องเพลง เล่นเกม อ่านหนังสือ งานฝีมือคำถามที่พบบ่อย FAQ
1. รับบริการผู้สูงอายุประเภทไหนบ้าง?
ทั้งผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม หลงลืม ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสิน แผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก หรืออื่นๆ
ผู้ป่วยพักฟื้น
 
 
2. ให้บริการด้านไหนบ้าง?
โภชนาการ 3 มื้อและอาหารว่าง ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ
ความสะอาด สุขลักษณะส่วนบุคคล
ดูแลการให้ยาตามแพทย์สั่ง
การออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่างๆทุกวัน เช่น ร้องเพลง เล่นเกม
กายภาพบำบัดส่วนบุคคล
 
 
3. มีบริการพาไปพบแพทย์หรือไม่?
มีบริการพาไปพบแพทย์ตามนัด และรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
 
 
4. ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ในเวลาใดบ้าง?
สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันระหว่างเวลา 08:00 – 18:00 น. ในสถานที่ที่กำหนดไว้ให้
 
 
5. มีบริการส่งพนักงานไปดูแลที่บ้านของตนเองหรือไม่?
ให้บริการดูแลทั้งในและนอกสถานที่ เป็นรายวัน/สัปดาห์/เดือน
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]