Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

รับบัตรทอง

99/5 ม.3 ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
โทร 077-521-048 แฟกซ์ 077-521-048 ต่อ 100

บริการวัคซีนโควิด/ตรวจโควิด

ข่าวสาร/บริการ

ข้อมูล ^ go to Top

 
 

ประวัติโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร

          เดิมตำบลปากน้ำชุมพรมีสำนักงานผดุงครรภ์ โดยมีผดุงครรภ์ประจำสำนักงานเพียงคนเดียว คือ นางสุวรรณา เดชบุญพบ ทำหน้าที่รับตรวจครรภ์ทำคลอด จำหน่ายยาตำราหลวง และให้การพยาบาลเบื้องต้น ต่อมา คุณยายทรัพย์ เจริญพานิช ได้มอบที่ดินขนาด 2 ไร่ ให้สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีห้องผ่าตัด และห้องพักคนไข้ เพิ่มขึ้น สถานีอนามัยตำบลปากน้ำ จึงมีรูปร่างเล็กผิดกว่าสถานีอนามัยทั่วไป พร้อมกับได้สร้างบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ แพทย์และ พยาบาล
 
             พฤษภาคม 2508 สถานีอนามัยชั้น 1 ตำบลปากน้ำ เริ่มเปิดรับบริการคนไข้ มีนายแพทย์สุทัศน์ นิยมไท เป็นแพทย์ท่านแรกที่เข้ามาประจำ และผดุงครรภ์ 2 คน คือ นางสุวรรณา เดชบุญพบ และนางยุพิน สุวรรณศรี ต่อมามีพยาบาลและพนักงานอนามัยเข้าประจำเพิ่มอีก 2 คน พยาบาลอุไร ผั้งประเสริฐศิลป์ และพนักงานอนามัย คือ นายสนิท (ไม่ทราบนามสกุล)
 
             วันที่ 3 สิงหาคม 2510 นายแพทย์บุญ สุวรรณศร อธิบดีกรมอนามัย ได้ทำพิธีเปิดสถานีอนามัยตำบลปากน้ำชุมพรอย่างเป็นทางการ
 
             ปี 2511  นายแพทย์ประสพ  พาลพ่าย  เป็นผู้อำนวยการ  ได้มีการปรับปรุงห้องผ่าตัด สั่งเครื่องมือทางการแพทย์และยาที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น ทำให้คนไข้มารับบริการรักษาที่สถานีอนามัยตำบลปากน้ำมากขึ้น เจ้าหน้าที่ประจำมีการย้ายสับเปลี่ยนและย้ายมาเพิ่มเติมมากขึ้น และเริ่มมีแพทย์ใช้ทุนหมุนเวียนมาปฏิบัติงานคนละ 1 ปี สองคน คือ  นายแพทย์สุรเกียรติ์  อาชานานุภาพ  และแพทย์หญิงสร้อยสอางค์ โฆษวานนท์
 
             ปี 2515 สถานีอนามัยปากน้ำ ขาดแคลนแพทย์ชั่วคราว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรต้องทำการรักษาการแทนผู้อำนวยการ หลังจากนั้นมีแพทย์ใช้ทุนหมุนเวียนมาทำหน้าที่นายแพทย์ผู้อำนวยการประจำสถานีอนามัยชั้น 1 ตำบลปากน้ำทุกปี
 
          เมษายน 2520 สถานีอนามัยชั้น 1 ตำบลปากน้ำชุมพร ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ” โดยมีแพทย์ใช้ทุนมาเป็นผู้อำนวยการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
 
          มิถุนายน 2533 การก่อสร้างโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ได้แล้วเสร็จและได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราวมาประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลสร้างใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ พร้อมกับสร้างอาคารใหม่ 3 ชั้น 1 อาคาร เพิ่มเติมในปี 2554-2556 เพื่อรองรับการขยายตัวการให้บริการที่มีปริมาณผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแรงงานต่างด้าว  

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)