Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรงพยาบาลเขาย้อย

รับบัตรทอง

136/2 ม.5 ต.เขาย้อย อ. เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

โทร 032-561-109 ช่องทางสอบถาม เพิ่มเติม ภายในวันเวลาราชการ 08:00-16:00 น.

โทร 032-562-200 ต่อ 105 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน หรือ ต่อ 112 งานผู้ป่วยใน ช่องทางสอบถามข้อมูล ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 16:00-08:00 น.

บริการวัคซีนโควิด/ตรวจโควิด

ข่าวสาร/บริการ

ข้อมูล ^ go to Top

 ทีมแพทย์
นพ.สมชาย ลินลาวรรณ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 
พญ.นิภาวรรณ ธาตุทอง
นายแพทย์ชำนาญการ
 
พญ.อรอินทุ์ จิรกาลวิศัลย์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 
พญ.จารวี เกียรติชูพิพัฒน์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
 
ทพญ.สิริดาว นิพันธ์วงศ์กร
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 
ทพญ.ฐิติรัตน์ วัฒนดำรง
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 
ทพ.กันตพงษ์ ปัดทุม
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 
 

ประวัติโรงพยาบาลเขาย้อย

26 ก.ค.พ.ศ 2525  จุดเริ่มต้น
อำเภอเขาย้อยได้รับหนังสือของจังหวัดที่ สส.0217/รช.3/ว.134 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลอำเภอขึ้นให้ครบทุกอำเภอ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด10 เตียง ให้อำเภอและท้องถิ่นดำเนินการจัดหา
1. ที่ดินสำหรับก่อสร้างต้องไม่ต่ำกว่า 25 ไร่
2. ความเหมาะสมของดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
 
พ.ศ 2527 เริ่มก่อสร้าง
ทางอำเภอเขาย้อยได้ทราบแน่นอนแล้วว่าจะได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2527 ทำให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนเกิดความหวังที่จะได้มีโรงพยาบาลในอำเภอขึ้น และมีความกระตื้นรือร้นที่จะระดมทุนเพื่อที่จะขยายให้เป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
 
กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันให้ทราบว่า ได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงแต่ถ้าต่อไปโรงพยาบาลสามารถดำเนินการอย่างมีคุณภาพ และปริมาณสูง ก็จะอนุมัติให้ขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
 
การก่อสร้างโรงพยาบาลเขาย้อยจึงได้เริ่มขึ้น โดยในเริ่มแรกได้มีการสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 ครอบครัว
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 2 ครอบครัว
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 4 ครอบครัว
โรงซักฟอกจำนวน 1 หลัง
โรงไฟฟ้า พร้อมทั้งรั้วลวดหนามและหินคลุกจนเสร็จ
 
9 ก.ย. พ.ศ 2528 เปิดทำการ (อย่างไม่เป็นทางการ)
โรงพยาบาลเขาย้อยสามารถเปิดรับการรักษาได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ 2528 เป็นต้นมาอย่างไม่เป็นทางการ
 
1 ก.ย.พ.ศ 2529 เปิดทำการอย่างเป็นทางการ
ประชาชนชาวอำเภอเขาย้อย ได้มาร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลเขาย้อยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยมีผู้เข้ามาร่วมพิธีอย่างมากมาย มีผู้บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรถพยาบาล นอกจากนี้ยังมีผู้สมทบทุนเพื่อสร้างตึกผู้ป่วย 30 เตียง หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลเขาย้อยและคณะกรรมการจึงได้รีบดำเนินการตามขั้นตอนที่จะสร้างตึกใหม่นี้ขึ้นมา

พ.ศ 2558 - ปัจจุบัน
นับเป็นปีที่ 30 ของการก่อตั้งโรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย ได้พัฒนาจากเดิมไปอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายร้อยโรงงาน พนักงานในโรงงานนอกจากจะเป็นประชนในเขตอำเภอเขาย้อย ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดแล้ว ยังเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และ อื่นๆ โรงพยาบาลเขาย้อยมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเขาย้อยและบริเวณใกล้เคียง จึงนับเป็นภาระงานที่หนักมากสำหรับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่เล็กนี้ แต่ด้วยความใส่ใจทั้งผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล จึงทำให้งานของโรงพยาบาล สำเร็จลุล่วงไปได้ ทางโรงพยาบาลได้รับเงินสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้รับการสนันสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลทำให้การบริการรักษาพยาบาลบังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ เป็นที่ยอมรับนับเป็นคุณูปการที่ทุกท่านได้มอบให้กับโรงพยาบาลเขาย้อย บัดนี้ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทุกสายงานเพื่อให้มีมาตราฐานทัดเทียมโรงพยาบาลอื่นๆอันเกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในอำเภอเขาย้อยของเราต่อไป

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)