Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรงพยาบาลบ้านลาด

รับบัตรทอง

หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โทร 032-491051
โทรสาร 032-491242

ข่าวสาร/บริการ

ข้อมูล ^ go to Top

 วัฒนธรรม BANLAT :
 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ  แบบผสมผสาน  ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน
 
พันธกิจ :
 
1.พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2.ให้บริการแบบผสมผสานโดยบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนจีน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี และมีจริยธรรม
5.ส่งเสริมระบบบริหารทรัพยากรทุกด้านอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีธรรมภิบาล
 
 
 
ประชาชนอำเภอ  บ้านลาด ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสริมสร้างพลังอำนาจให้อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม พึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมสุขภาวะตามวิถีความ
 

ประวัติโรงพยาบาลบ้านลาด

              โรงพยาบาลบ้านลาด  เป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด 10 เตียง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง  อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร เดิมโรงพยาบาลบ้านลาด เปิดเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลท่ายาง  เมื่อปี  2529 โดยใช้อาคารสถานีอนามัยบ้านลาด   เป็นอาคารชั่วคราว ต่อมามีผู้มารับบริการมากขึ้น  ทำให้สถานที่ดังกล่าวคับแคบ  ทางอำเภอบ้านลาดได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินจำนวน 10 ไร่เศษ และมีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 3 ไร่  62 ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่  3 งานเศษ  และได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อ พ.ศ. 2535  และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีนายแพทย์สมพนธ์ นวรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด ทั้งนี้ได้เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

การเจริญเติบโต
พ.ศ. 2541    ยกฐานะเป็น รพ. ชุมชน ขนาด 30 เตียง จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2542    สร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ รพ.บ้านลาด ทำพิธีเปิดโดยฯพณฯนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
พ.ศ. 2543   ได้รับรางวัล รพ.  5ส. ดีเด่น ( ประกาศนียบัตรป้ายทอง )  จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการเพิ่มผลผลิต
พ.ศ. 2543   ได้รับรางวัล รพ.   ชุมชน ดีเด่นชนะเลิศอันดับ 1 ขนาด 30 เตียง ในระดับเขต
พ.ศ. 2544    ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่   น่าทำงานในระดับเหรียญทอง
พ.ศ. 2545    ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่   น่าทำงานในระดับเหรียญทอง   เป็นปีที่ 2
พ.ศ. 2546    ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่   น่าทำงานในระดับเหรียญทอง   3 ปีซ้อน

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)