โรงพยาบาลสอง

โรงพยาบาลสอง
475 หมู่ 3 ตำบล บ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทร.054-591575
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 รพ.สต.ในเครือข่าย
รพ.สต.นาหลวง
รพ.สต.สะเอียบ
รพ.สต.ป่าเลา
รพ.สต.นาไร่เดียว
รพ.สต.เตาปูน
รพ.สต.บ้านหนุน
รพ.สต.ทุ่งน้าว
รพ.สต.แดนชุมพล
รพ.สต.หัวเมือง
รพ.สต.วังฟ่อน
รพ.สต.หนองเสี้ยว
รพ.สต.ห้วยขอน
รพ.สต.ดอนแก้ว
รพ.สต.ลูนิเกตุ
รพ.สต.วังดิน
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com