โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลสูงเม่น
118 หมู่ที่ 6 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ดอนมูล อำเภอสูงเม่น แพร่ 54130
โทรศัพท์ : (054) 541-299
โทรสาร : (054) 630-939
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสูงเม่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

คลินิคบริการ
ตรวจโรคทั่วไป
ตรวจความดันโลหิต
คลินิกศูนย์พึ่งได้, คลินิกเพื่อใจวัยรุ่น
คลินิกสูงอายุ
คลินิกไร้พุง 
คลินิคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
คลินิคเบาหวาน
ฉีดวัคซีน
คลินิคโรคไตวายเรื้อรัง
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
คลินิคโรคหอบหืด 
คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช
คลินิคโรคมะเร็ง
คลินิกประคองรักษ์
 
 สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างรอบ ๆ
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีสถานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง มีแพทย์ประจำ 1 คน ในขณะนั้นได้รับบริจาคที่ดินให้ก่อตั้ง ณ เลขที่ 118 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ณ ที่ตั้งเดิม
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จัดสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ ที่ตั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน
อนาคต กำลังจะเริ่มต้นสร้างโรงพยาบาลสูงเม่น (แห่งใหม่) พื้นที่ จำนวน 25 ไร่
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอสูงเม่น
 
 
อำเภอสูงเม่น มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 110 หมู่บ้าน
อำเภอสูงเม่น มีตำบลทั้งหมด จำนวน 12 ตำบล
อำเภอสูงเม่น มีเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง
จำนวนหลังคาเรือน 21,629 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร ทั้งหมด จำนวน 79,395 คน
หน่วยบริการสาธารณสุข
    
 
โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง) จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 16 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
คลินิคแพทย์ จำนวน 9 แห่ง
คลินิคทันตกรรม จำนวน 2 แห่ง
คลินิคพยาบาลชุมชน จำนวน 14 แห่ง
ร้านขายยา จำนวน 15 แห่ง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com