โรงพยาบาลโคกสูง

โรงพยาบาลโคกสูง
310 ม.8 ถนนธนะวิถี ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120
เบอร์โทรศัพท์ 037 441 113
เบอร์โทรสาร 037 441 113 ต่อ 100

Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลโคกสูง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลโคกสูง
 วันและเวลาทำการ
สายด่วนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง : 1669
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8.00 น.  –  17.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 น. –  17.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
 

 ประวัติโรงพยาบาลโคกสูง

โรงพยาบาลโคกสูง(Khok Sung Hospital:KSH) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 (เป็นลูกข่ายของอำเภออรัญประเทศ) มีเนื้อที่ 35 ไร่

เปิดบริการครั้งแรก 21 มีนาคม 2556(ผู้ป่วยนอกOPD/ER) มีทีมแพทย์หมุนเวียนจากโรงพยาบาลอรัญประเทศตรวจบริการคนไข้ มีอาคารผู้ป่วยนอก โรงซักพอก
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกสูงโดยมีแพทย์หมุนเวียนจากโรงพยาบาลอรัญประเทศ
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จัดตั้งทีมบริหารของโรงพยาบาลโคกสูง แยกตัวออกจากอรัญประเทศเปิดบริการผู้ป่วยนอก(OPD/ER) 24 ชั่วโมง มีแพทย์ประจำ 1 คน เภสัชกร 1 คน ทันตแพทย์ 1คน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปิดให้บริการผู้ป่วยใน 9 เตียง

วันที่ 1 เมษายน 2562 เปิดอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง  ให้บริการเตียงสามัญ 24 เตียง พิเศษ 5 เตียง แยกโรค 1 เตียง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com