โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว 27250
เบอร์โทรศัพท์ 037-449777-0
แฟกซ์ 037-449-776
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ / 24 ชั่วโมง
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
 หน่วยงานภายในโรงพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล
บริหารทั่วไป
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์ฯ
เภสัชกรรม
 

ประวัติโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

เริ่มก่อสร้าง ปี2554 ในเนื้อที่ 30 ไร่ โดยการบริจาค เปิดบริการ ณ เดือนมีนาคม 2556
 
มีแพทย์ตรวจประจำทุกวัน ณ 1 ตุลาคม 2558
 
จัดบริการตรวจ Lab เบื้องต้น
จัดบริการทันตกรรม
จัดบริการX-ray
จัดบริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน24ชม.
จัดบริการ OPD ผู้ป่วย เบาหวาน ทุกวันพุธ ,ความดันโลหิตสูง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ณ 1 สิงหาคม 2559
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com