Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

โรงพยาบาลพนา

รับบัตรทอง

225 หมู่ 2 ตำบล พนา อำเภอ พนา อำนาจเจริญ 37180
โทร 045-463114-5

บริการวัคซีนโควิด/ตรวจโควิด

ข่าวสาร/บริการ

ข้อมูล ^ go to Top

 
 

ประวัติโรงพยาบาลพนา

โรงพยาบาลพนาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงด้วยงบประมาณการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 15 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา บ้านเลขที่ 225 หมู่ 12 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี (ขณะนั้น)พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงก่อสร้างด้วยงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทางราชการจึงได้ย้ายที่ก่อสร้างที่ดินวนอุทยานดอนเจ้าปู่ตา ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ถนนพนา-ตระการพืชผล หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา โดยย้ายที่ทำการแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 ส่วนพื้นที่โรงพยาบาล 10 เตียงเดิม ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์แพทย์แผนไทยที่มีการให้การบริการด้านแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ สมุนไพร การผลิตยาสมุนไพร การฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย มีผู้อำนวยการทั้งหมด 10 คน คนปัจจุบันคือ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จากการที่ชุมชนพนาเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีมีสังคม วัฒนธรรม แบบชาวพุทธมีพระเหลาเทพนิมิตเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่น ทำให้อำเภอพนาเป็นอำเภอที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปและปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่ มีคำขวัญของอำเภอว่า “พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิตร ผ้าขิตสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์” และมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอำเภอว่า “พนาเมืองน่าอยู่ ชูการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้นำแพทย์แผนไทย” มีประชากรทั้งอำเภอ 29,868 คนมีประชากร UC 21,674 คน มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย
  • โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
  • ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา 1 แห่ง (รพ.เดิม ภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลพนา)
  • โรงพยาบาลตำบล 5 แห่ง

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)