ตำแหน่งงาน ในโรงพยาบาล (ที่ไม่ใช่งานด้านแพทย์/พยาบาล)

ดูงานด้านแพทย์/พยาบาล

วิธีดูข้อมูล - คลิกแต่ละโพสต์เพื่อคลี่ดูตำแหน่งงาน
* ข้อมูลอาจไม่อัพเดตที่สุด ณ เวลาที่ท่านดู ขณะนี้ แนะนำให้ คลิกไปดูรายละเอียดของงาน (รวมทั้งวิธีการสมัคร) ในเว็บไซต์ของแต่ละโรงพยาบาลนั้นๆ (จากปุ่มลิงค์ที่ให้ไว้) และติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลโดยตรง

เลือกตามภาค/จังหวัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่การตลาด
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ตำแหน่งงาน

• เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา
• ผู้จัดการส่วนงานพยาบาลผู้ป่วยใน 1 อัตรา
• ผู้จัดการส่วนงานการพยาบาลเฉพาะทาง 1 อัตรา
• IT Manager 1 อัตรา
• ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
• หัวหน้าแผนกการเงิน 1 อัตรา
• พนักงานเวรเปล 2 อัตรา

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 1411, 1412 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445 Email. hr@vibharamnavamin.com
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ขณะนี้ทาง โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีความต้องการรับพนักงานเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก
แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรม มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แผนกการตลาด
มีความรู้ความสามารถในการทำสื่อออนไลน์ และสามารถใช้ความพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม

หากสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ 055 909 888 ต่อ 1021
หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
สายงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกลงทะเบียน (1 ตำแหน่ง)
สายงานพัฒนาธุรกิจ
UR Nurse (3 ตำแหน่ง)

สายงานสนับสนุนบริการ
เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (1 ตำแหน่ง)
พนักงานเสิร์ฟ (3 ตำแหน่ง)
หัวหน้าแผนกบริการห้องพักผู้ป่วย (1 ตำแหน่ง)

บริหารข้อมูล
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ (เจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค) (1 ตำแหน่ง)
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ 1 ตำแหน่ง ประกาศ 04/02/2564
พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง ประกาศ 04/02/2564

ฝากประวัติได้ที่ Email: hr@rajyindee.com
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ร่วมงานกับเรา
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2314-0726 ต่อ 3206, 3207


ตำแหน่งที่เปิดรับ

-----

เภสัชกร 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
- หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

-----

เจ้าหน้าที่การเงิน 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

-----

ผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
สามารถทำงานเป็นกะได้

-----

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-----

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

-----

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

-----

นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


-----

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป


-----

เจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

เจ้าหน้าที่เวรเปล 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช.ขึ้นไป

-----

หัวหน้าแผนกการตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

IT Support 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
ปวช. / ปวส.

-----

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป


-----

CODER 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

-----

สวัสดิการ :
- อัตราเงินเดือนตามมาตรฐานตามโรงพยาบาลในเครือ
- มีการประเมินผลการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
- มีการปรับฐานค่าจ้าง ตามนโยบายของรัฐบาล
- มีสวัสดิการค่าเครื่องแบบ เมื่อผ่านทดลองงาน และทุก 2 ปี
- มีการจ่ายค่าล่วงเวลา ตามฐานเงินเดือน หรือระบบเหมาจ่าย
- มีค่าเฉพาะทางพิเศษ สำหรับหน่วยงานแผนก ER, OR, LR, ICU
- มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ดูแลจนหายป่วย
- มีสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัวส่วนลด (ค่ายา, ค่าห้อง)
- สนับสนุนในด้านการศึกษา ส่งอบรมทั้งภายในและภายนอก
- มีกิจกรรมของพนักงาน (งานเลี้ยงปีใหม่)
- มีตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
- มีสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ตำแหน่งงาน

1. ล่ามภาษาพม่า
2. ล่ามเมียนมาร์ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
3. นักโภชนาการ
4. พนักงานบริการทั่วไป
5. พนักงานบุคคลด้านPayroll
6. พนักงานบุคคลด้านพัฒนาบุคลากร HRD
7. พนักงานการตลาด (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
8. พนักงานการเงิน
9. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
10. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
11. พนักงานห้องยา (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
12. พนักงานส่งอาหาร
13. ช่างทั่วไป / ช่างไฟฟ้า (เกษมราษฏร์ แม่สาย)
14. พนักงานเปล
15. พนักงานเปล (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
16. พนักงานห้องยา (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
สนับสนุนบริการ
• เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (3 ตำแหน่ง)
• เจ้าหน้าที่ประเมินค่ารักษาพยาบาล (2 ตำแหน่ง)
สายงานพัฒนาธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าองค์กร **รับด่วน** (5 ตำแหน่ง)
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเปิดรับสมัคร

1. ช่างเทคนิค 1 อัตราสัญญาจ้าง 6 เดือน
2. ช่างเทคนิค (Part time) 1 อัตรา
3. แม่บ้าน (Part time) อัตรา
4. เจ้าหน้าที่แม่บ้าน Part time 1 อัตรา


https://www.facebook.com/brhrecruitment/?fref=ts


ช่องทางในการสมัคร
➡️ สมัครผ่าน QR Code
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

3. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.033-009-800 กด 0 , Email. hr@vibharamlcb.com

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

-----

3.เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

-----

4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


=======

สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่...
แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-316-999 กด 0
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
เปิดรับสมัครบุคคลากร ผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา ในสาขาดังต่อไปนี้

• ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
• เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเวชระเบียน
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
Social Distancing
ช่วงนี้ม่ีมาตราการป้องกันตัวเองจาก Covid-19 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตระหนักถึงเรื่องการป้องกันนี้จึงเปิดช่องทางการรับสมัครช่องทางออนไลน์
วิธีการสมัครงานกับเรา โดยไม่ต้องมาสมัครที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง
1.สมัครผ่านลิงค์ https://pdf.ac/aFIEu0
2.ส่ง VDO แนะนำตัวเองสั้นๆ ไม่เกิน 3 นาที (ส่งมาใน In box)
• แนะนำตัวเอง เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา จุดเด่น ข้อดี งานที่อยากทำ
• ประสบการณ์การทำงาน / ประสบการณ์การฝึกงาน
• อุปสรรคปัญหาใหญ่ ๆ ในชีวิตที่เคยพบเจอคืออะไร ก้าวข้ามมาได้อย่างไร ? / คุณเป็นคนเรียนรู้เร็ว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน อย่างไรบ้าง ?
• ความมุ่งมั่นที่ต้องการเข้ามาทำงานที่นี่ / การวางแผนอาชีพในอนาคต
• เหตุผลที่คุณควรได้เลือกเข้ามาทำงานที่นี่
3.ส่งใบสมัครทาง Email : bkhrecruit@bkh.co.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/open?id=18JiMAxJGJeNIitucJyyL5ArjBEF06tW-

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ร่วมงานกับโรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก ในตำแหน่งต่อไปนี้

----

แพทย์
เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางและอนุสาขาต่างๆ ( Sub – board)

สาขาที่เปิดรับ มีดังต่อไปนี้

• อายุรแพทย์ทั่วไป (Internal medicine)
การันตีขั้นต่ำ 200,000 บาท/เดือน

• อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiologist)
การันตีขั้นต่ำ 250,000 บาท/เดือน

• อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)
การันตีขั้นต่ำ 250,000 บาท/เดือน

• อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Endocrinology)
การันตีขั้นต่ำ 250,000 บาท/เดือน
* การันตีขั้นต่ำทุกตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี *


ติดต่อ

คุณธีระนัย ภู่เกียรติ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
โทร : 086-9999075
หรือ E-mail : Teeranai.p@ruamphat.com

------

พยาบาลไตเทียม
เปิดรับสมัครพยาบาลไตเทียม ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
สำเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางไตเทียม ( ถ้ามี )
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com


-----


นักรังสีเทคนิค
เปิดรับสมัครนักรังสีเทคนิค ( Full-Time ) 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
สำเนาใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อ

สนใจสมัครโปรดติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร 055-219307-16 ต่อ 4101
หรือ E-mail : Recruitment@ruamphat.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
แชร์ให้เพื่อนๆ ญาติๆ หรือใครที่คุณอยากแนะนำได้เลยนะคะ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com