ตำแหน่งงาน-สมัครงาน ด้านแพทย์/พยาบาล ในโรงพยาบาล

ดูงานอื่นที่ไม่ใช่แพทย์/พยาบาล

เช่น งานสำนักงาน งานสนับสนุนบริการ ฯลฯ

วิธีดูข้อมูล - คลิกแต่ละโพสต์เพื่อคลี่ดูตำแหน่งงาน
* ข้อมูลอาจไม่อัพเดตที่สุด ณ เวลาที่ท่านดู ขณะนี้ แนะนำให้ คลิกไปดูรายละเอียดของงาน (รวมทั้งวิธีการสมัคร) ในเว็บไซต์ของแต่ละโรงพยาบาลนั้นๆ (จากปุ่มลิงค์ที่ให้ไว้) และติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลโดยตรง

เลือกตามภาค/จังหวัด

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (HOSPITAL ACCREDITATION)
ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา


ด้านการบริหาร/สำนักงาน
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
• ผู้จัดการฝ่ายนิติการ
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• หัวหน้าแผนก IT Support
• หัวหน้าแผนกบริหารจัดการหนี้
• เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้
• เจ้าหน้าที่ประสานสิทธิประโยชน์
• เจ้าหน้าที่สรรหา และว่าจ้าง (Recruitment)
• ช่างเครื่องมือแพทย์
• ลูกค้าสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
• เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลบัญชีและการเงิน (อาวุโส)
• Branding Designer
• CRM Marketing Officer
• Insurance Sales
• Content Editor
• Programmer
• Business Intelligence
• วิศวกร
• เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์
• เจ้าหน้าที่อาคาร
• ช่างซ่อมบำรุง
• เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
• แม่บ้าน
• เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
• แม่ครัว
• เจ้าหน้าที่ซักรีด
• เจ้าหน้าที่เดินแฟ้ม
• พนักงานดูแลสวน

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
1. นักรังสีเทคนิค
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
พิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่รอสอบใบอนุญาตฯ
สามารถทำงานเป็นกะได้ ( เช้า – บ่าย – ดึก )


2. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (PA/NA), OPD, ER, Ward, OR, ผู้ช่วยห้อง LAB, ผู้ช่วยห้องยา
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
คุณสมบัติ / Qualification :
วุฒิ ม.6 อายุ18 ปีขึ้นไป
จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือนหรือ 420 ชม.)
มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มนุษสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้


ฝ่ายสนับสนุนบริการ

1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และล่ามอังกฤษ (Customer Sevice & English Interpretor)
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
• Welcome customer / patients as they arrive at the CSR counter and inquire into how they would like to be assisted.
• Coordinate service and administrative to serve comfort and utmost satisfaction.
• Provides accurate interpretation and translation for customer / patients.
• Provides Custumer Satisfaction Survey.
• Perform other duties as assigned.

คุณสมบัติ / Qualification :
• Bachelor’s degree in Business or any related field.
• Age less than 35 years old.
• Excellent verbal communication skill.
• Strong capability in customers handling and service mindset.


2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sales)
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
หน้าที่และขอบเขตงาน / Duties and Responsibilities :
• เสนอขายโปรแกรมด้านสุขภาพต่างๆของโรงพยาบาล
• ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การบริการด้านสุขภาพเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
• อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / Qualification :
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
• สามารถใชัภาษาอังกฤษได้ระดับดี
• มีบุคลิกภาพและมนุษสัมพันธ์ดี


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วันทำการ : จันทร์ - วันศุกร์
เวลา : 08.30 - 17.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2391-0011 ต่อ 842, 843 หรือ 081-358-8766
E-mail : rampai_jitt@hotmail.com
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
(วุฒิการศึกษาม. 6 )

2. เจ้าหน้าที่การตลาด(ฝ่าย Event)
(วุฒิป.ตรี)

3. การตลาด(ฝ่ายขาย)
(ป.ตรี)

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 1411, 1412 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445 Email. hr@vibharamnavamin.com
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่การตลาด
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ตำแหน่งงาน

• เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา
• ผู้จัดการส่วนงานพยาบาลผู้ป่วยใน 1 อัตรา
• ผู้จัดการส่วนงานการพยาบาลเฉพาะทาง 1 อัตรา
• IT Manager 1 อัตรา
• ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
• หัวหน้าแผนกการเงิน 1 อัตรา
• พนักงานเวรเปล 2 อัตรา

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
สายงานทั่วไป
หัวหน้าแผนกลงทะเบียน (1 ตำแหน่ง)
สายงานพัฒนาธุรกิจ
UR Nurse (3 ตำแหน่ง)

สายงานสนับสนุนบริการ
เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (1 ตำแหน่ง)
พนักงานเสิร์ฟ (3 ตำแหน่ง)
หัวหน้าแผนกบริการห้องพักผู้ป่วย (1 ตำแหน่ง)

บริหารข้อมูล
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ (เจ้าหน้าที่ให้รหัสโรค) (1 ตำแหน่ง)
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ 1 ตำแหน่ง ประกาศ 04/02/2564
พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง ประกาศ 04/02/2564

ฝากประวัติได้ที่ Email: hr@rajyindee.com
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
ตำแหน่งงาน

1. ล่ามภาษาพม่า
2. ล่ามเมียนมาร์ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
3. นักโภชนาการ
4. พนักงานบริการทั่วไป
5. พนักงานบุคคลด้านPayroll
6. พนักงานบุคคลด้านพัฒนาบุคลากร HRD
7. พนักงานการตลาด (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
8. พนักงานการเงิน
9. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
10. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
11. พนักงานห้องยา (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
12. พนักงานส่งอาหาร
13. ช่างทั่วไป / ช่างไฟฟ้า (เกษมราษฏร์ แม่สาย)
14. พนักงานเปล
15. พนักงานเปล (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
16. พนักงานห้องยา (เกษมราษฎร์ แม่สาย)
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเปิดรับสมัคร

1. ช่างเทคนิค 1 อัตราสัญญาจ้าง 6 เดือน
2. ช่างเทคนิค (Part time) 1 อัตรา
3. แม่บ้าน (Part time) อัตรา
4. เจ้าหน้าที่แม่บ้าน Part time 1 อัตรา


https://www.facebook.com/brhrecruitment/?fref=ts


ช่องทางในการสมัคร
➡️ สมัครผ่าน QR Code
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง
Requirements
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

3. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
Requirements
- คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.033-009-800 กด 0 , Email. hr@vibharamlcb.com

โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเวชสถิติ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----

2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้คล่อง

-----

3.เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

-----

4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง


=======

สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่...
แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-316-999 กด 0
โปรดตรวจสอบข้อมูลอัพเดตล่าสุด วิธีสมัคร วิธีติดต่อ ฯลฯ โดยคลิกไปดูที่ ประกาศบนเว็บ รพ. นี้
แชร์ให้เพื่อนๆ ญาติๆ หรือใครที่คุณอยากแนะนำได้เลยนะคะ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com