× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Update: 23.01.65 View: 2,405
ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 กทม. เปิดให้บริการ 07.00 น. - 20.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) 07.00 น. - 16.30 น. (เสาร์ - อาทิตย์) โทรศัพท์ 02-201-2465-6
ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  Healthserv.net
ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
เปิดให้บริการ
07.00 น. - 20.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
07.00 น. - 16.30 น.  (เสาร์ - อาทิตย์)
 
ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 3
    - เอกซเรย์ทั่วไป
    - อัลตร้าซาวด์
    - Mammogram
    - CT , MR
    - INR
 
ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 4 ( Checkup )
    - เอกซเรย์ทั่วไป ( พรีเมียม )
    - อัลตร้าซาวด์ ( พรีเมียม )
    - Mammogram ( พรีเมียม )
    - ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density)
 
ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 2 ( ออร์โธปิดิกส์ )
    - เอกซเรย์ทั่วไป
 
 

"MRI-เอ็มอาร์ไอ"อื่นๆ

MRI-เอ็มอาร์ไอทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)