× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน covid-19 หลังจากฉีดวัคซีนครบแล้ว โรงพยาบาลลาดพร้าว

Update: 13.09.64 View: 967
ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน covid-19 หลังจากฉีดวัคซีนครบแล้ว โรงพยาบาลลาดพร้าว  Healthserv.net
 การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด ( COVID-19 Antibody Level Test ) เป็นการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน covid-19 หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 4 สัปดาห์ เพื่อต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย.
?โดยใช้วิธีตรวจผ่านการเจาะเลือด และวินิจฉัยจากห้องห้องปฏิบัติการ สามารถรู้ผลได้ใน 90 นาที.
? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่..ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3 ) ชั้น 3 ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
?02 530 2556-69 ต่อ 3300,3301 .

"ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด"อื่นๆ

ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง