News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เปิดรับผู้ประกันตนปี 2566 เพิ่มได้อีก 100,000 คน

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล รับผู้ประกันตนปี 2566 เพิ่มได้อีก 100,000 คน เลือกเปลี่ยนมาให้ โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ดูแลนะ คน Hari เราเอาใจใส่คุณ
เปลี่ยนได้ต้ังแต่ 16 ธันวาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66 เลย
สอบถามได้ที่ 053-581111 หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหริภุญชัย
ผู้ประกันตนใช้สิทธิการรักษาที่ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม และส่งต่อไปรักษา รพ.ลานนาได้
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เปิดรับผู้ประกันตนปี 2566 เพิ่มได้อีก 100,000 คน  Healthserv.net

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เปิดรับผู้ประกันตนปี 2566 เพิ่มได้อีก 100,000 คน Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

เปิดรับประกันสังคมอื่นๆ เปิดรับประกันสังคมทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง