News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก สำหรับรายการผ่าตัดเพื่อข้าราชการไทยและครอบครัว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ข้าราชการคลอดบุตร ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก สอบถาม โทร. 055-051724
ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก  Healthserv.net
ข้าราชการอุ่นใจ
ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก สำหรับรายการผ่าตัดเพื่อข้าราชการไทยและครอบครัว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน
ผู้มีสิทธิ์
✅ ผู้มีสิทธิ์เบิกราชการ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ข้าราชการบำนาญ)
✅ บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ์ (บิดา/มารดา, คู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
✅ มีโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 
เฉพาะการนัดผ่าตัดล่วงหน้าเท่านั้น (Elective Surgery)
สอบถามเพิ่มเติม รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 
โทร. 055-051724 
 
 
ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก Healthserv.net
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สิทธิข้าราชการอื่นๆ สิทธิข้าราชการทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง