ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก สำหรับรายการผ่าตัดเพื่อข้าราชการไทยและครอบครัว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ข้าราชการคลอดบุตร ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก สอบถาม โทร. 055-051724
ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก  Healthserv.net
ข้าราชการอุ่นใจ
ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ที่ รพ.กรุงเทพพิษณุโลก สำหรับรายการผ่าตัดเพื่อข้าราชการไทยและครอบครัว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน
ผู้มีสิทธิ์
✅ ผู้มีสิทธิ์เบิกราชการ (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ข้าราชการบำนาญ)
✅ บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ์ (บิดา/มารดา, คู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
✅ มีโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 
เฉพาะการนัดผ่าตัดล่วงหน้าเท่านั้น (Elective Surgery)
สอบถามเพิ่มเติม รพ.กรุงเทพพิษณุโลก 
โทร. 055-051724 
 
 
ข้าราชการอุ่นใจ ใช้สิทธิ์ผ่าตัดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.กรุงเทพพิษณุโลก Healthserv.net

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สิทธิข้าราชการอื่นๆ สิทธิข้าราชการทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด