× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลอดง่าย สบายใจ สบายกระเป๋า คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่เป็นผู้ประกันใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

Update: 23.02.65 View: 934
เบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย เบิกค่าฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ 5 ครั้ง รับเงินลาคลอดบุตรเหมาจ่าย 50% สามารถนำใบเสร็จรับค่าชดเชยที่สำนักงานประกันสังคมได้เลย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-909-888
คลอดง่าย สบายใจ สบายกระเป๋า คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่เป็นผู้ประกันใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล  Healthserv.net
คลอดง่าย สบายใจ สบายกระเป๋า

 ข่าวดี ที่ควรรู้ของคุณแม่ตั้งครรภ์  ที่เป็นผู้ประกันใช้สิทธิประกันสังคม หากส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39
  • เบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 15,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
  • เบิกค่าฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ 5 ครั้ง ไม่เกิน 1,500 บาท
  • รับเงินลาคลอดบุตรเหมาจ่าย 50%  ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีบริการแพ็กเกจคลอด ปี 2565

สามารถนำใบเสร็จรับค่าชดเชยที่สำนักงานประกันสังคมได้เลย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 055-909-888

"คลอดบุตร"อื่นๆ

คลอดบุตรทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)