× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

Update: 30.01.65 View: 6,910
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี  Healthserv.net
 ขอเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตยุคเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรักและความห่วงใย ถึงภาระของคุณแม่และครอบครัว จึงได้จัดโปรแกรมพิเศษสำหรับการมีลูก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด×
 
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
ดูแลใกล้ชิดอบอุ่น สะอาด ปลอดภัย
สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้คุณแม่ทุกราย
กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตน ระหว่างการตั้งครรภ์ และการเตรียมในการคลอด
บริการจัดทำสูติบัตร
ชุดของขวัญทารกแรกเกิด
ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน(โรคเอ๋อ)
รูปถ่ายลูกน้อยน่ารัก 1 ใบ (Polaroid)
รับสิทธิส่วนลด 10% (เฉพาะค่าห้อง, ค่ายา) ในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 ปี

 
คลอดเหมาจ่ายครอบคลุมรายการดังนี้
ค่าแพทย์ / พยาบาล
ค่าตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอดปกติ
ค่าห้องสำหรับมารดาพร้อมอาหาร
ค่าห้องทารกแรกเกิด รวมค่าดูแลทารกปกติ
ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด เช่น (BCG) วิตามิน K ตับอักเสบบีเข็มแรก (HBV)
ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
กรณีคลอดปกติที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางรพ.จะคิดค่าบริการในอัตราคลอดเหมาจ่ายแบบผ่าตัดคลอด
รายการที่ไม่ครอบคลุมในการคลอดเหมาจ่าย
กรณีโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เดิม
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด หลังคลอด/ผ่าตัดคลอด เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด แพ้ท้องรุนแรง ตกเลือด ล้วงรก ฯลฯ
การตั้งครรภ์ผิดปกติเช่น ตั้งครรภ์นอกมดลูก
กรณีทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอด
ค่าวัคซีนตับอักเสบบี กรณีมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี (HBIG)
ค่าตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ
ค่าตรวจอัลตราซาวด์
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่รพ. บริการให้
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี  Healthserv.net

"คลอดบุตร"อื่นๆ

คลอดบุตรทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง