× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

Update: 31.01.65 View: 18,059
การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ  Healthserv.net
การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค (โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ)
  1. โรคเรื้อน / Leprosy
  2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis
  3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction
  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism
  5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis

ราคา 250 บาท
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)
 
หมายเหตุ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว
  • สามารถใช้บริการได้ที ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ชั้น 2 เวลา 08.00-1
  • ติดต่อสอบถามโทร 035-249-249 ต่อ 225

"ใบรับรองแพทย์"อื่นๆ

ใบรับรองแพทย์ทั้งหมด

แพคเกจที่มีผู้ชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง