News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 จองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป

โดยสามารถจองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป

โดยสามารถจองผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
1. OPD อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 9.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 2-6 พฤษภาคม, 23-27 พฤษภาคม และ 27-30 มิถุนายน 2565
(กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)

2. จองผ่าน Application เป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-111-1111

***ผู้ที่จองคิวแล้วสามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เป็นต้นไป
ตามวันและเวลาที่จอง จนกว่าวัคซีนจะหมด
ณ OPD อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก***

(ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้ามาก่อน อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้นเนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)
 สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
2. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
3. ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
5. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
6. เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
7. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง